KARMEL

Přijměte srdečné pozvání na další

VĚTRÁNÍ KOSTELA A VARHAN

v neděli 4. června 2017 od 14,30 hodin
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích.

 

Vrátíme se k námětu, který nás vloni hodně potěšil,
a středem naší pozornosti budou znovu

NAŠE OBLÍBENÉ KNIHY.

Přineste tedy, prosím, i vy s sebou knížku, kterou máte rádi, a vyberte z ní kratší úryvek.
Pokud nebudete mít odvahu ho sami všem nahlas přečíst, nevadí, to už někdo nebojácnější ochotně vykonáme za vás.
A klidně přijďte i jen naslouchat!

Čtení doprovodí hrou na klavír a na varhany Radim Tichý.

Všechny příznivce dobrého slova i hezké hudby zve P. Gorazd s přáteli!

Plakát [PDF]
Kudy do Lidéřovic?

Přihlášení