KARMEL

Všem, kdo (ať už kratičce nebo delší dobu) „spolu chodí“,
svatbu zatím ještě neplánují
a chtěli by tuto důležitou etapu svého vztahu
prožít, co nejlíp,

 

 

 

předkládáme pozvání na

DVA SOBOTNÍ VEČERY,

jejichž obsahem budou přednášky na toto téma
a společné přemýšlení o něm

13. května a 17. června
vždy od 19,30 hod. na galerii Domu sv. Josefa
u kláštera v Kostelním Vydří.

Nezdráhejte se toto pozvání šířit i mezi svými přáteli!

Věřící i nevěřící bez rozdílu, které toto téma zajímá, zve P. Gorazd.

Přihlášení