KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

Vzpomínka na všechny zemřelé našeho řádu

Stáhnout jako soubor iCal
 

15. listopadu - památka

Brána na lesním hřbitově karmelitánů v Kostelním VydříKdyž 15. 11. připadne na neděli, je Vzpomínka na všechny zemřelé z karmelské rodiny slavena následující den.

Modlitba

Bože, slávo svých služebníků, dopřej našim zemřelým bratřím a sestrám, kteří spojeni spasitelným křtem a posvátnými svazky Karmelu následovali Krista a jeho Matku, aby mohli na tebe, svého Stvořitele a Vykupitele, patřit navěky. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Řím 14,7-9.10b-12
Žalm: 116(114) 3-4.5-6. (115) 15-16    Odp.: 9
Evangelium: Mt 25,31-46

Připomínáme

Přihlášení