KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve

Stáhnout jako soubor iCal
 

15. října - svátek

terezie z avily 18aNarodila se roku 1515 v Avile, ve Španělsku. Zde vstoupila do karmelitánského řádu, dosáhla vysokého stupně dokonalosti a byla mysticky obdarována. Jako reformátorka řádu musela snášet mnohá utrpení, ale neohroženě překonala všechny nesnáze. Napsala díla, v nichž na základě vlastní zkušenosti pojednává o rozvoji vztahu člověka s Bohem na cestě vnitřní modlitby, kterou chápe jako důvěrný rozhovor s "Tím, od něhož víme, že nás miluje". Zemřela v Alba de Tormes roku 1582. Blahořečena byla v roce 1614, svatořečena roku 1622 a v roce 1970 ji papež Pavel VI. prohlásil učitelkou církve.

 

Z Knihy života sv. Terezie z Avily

(Vždycky si připomeňme Kristovu lásku)

Kdo má u sebe Ježíše Krista, tak dobrého přítele a vůdce, může snést všechno. Neboť on nám pomáhá, posiluje nás, nikoho neopustí; je to pravý a upřímný přítel. Jasně poznávám, že máme-li se líbit Bohu a dostat od něho veliké milosti, přeje si Bůh, aby se nám jich dostávalo prostřednictvím Ježíšova nejsvětějšího lidství, v němž má Boží velebnost zalíbení, jak to sám Bůh řekl.
Velmi často jsem to zakusila a také sám Pán mi to řekl. Ano, viděla jsem to na vlastní oči, že musíme vcházet touto branou, jestliže toužíme po tom, aby nám svrchovaná velebnost odhalila skrytá tajemství. Nehledejme jinou cestu, i kdyby byl už někdo na vrcholu kontemplace; po této cestě lze jít bezpečně a jistě. To je náš Pán, a od něho a skrze něj nám přichází všechno dobré. On nás poučí. Hledíme-li na jeho život, nenajdeme žádný lepší a dokonalejší příklad k následování.
Co můžeme chtít víc, než mít po boku tak věrného přítele, který nás neopustí v námahách a nesnázích, jak to dělají přátele světští? Je šťastný, kdo ho upřímně a opravdu miluje a má ho stále u sebe. Vzpomeňme na slavného apoštola Pavla: zdálo se, že má Ježíše stále v ústech, protože ho měl vrytého hluboko ve svém srdci. Když jsem to pochopila, pilně jsem pátrala a přišla jsem na to, že právě touto cestou šli hluboce kontemplativní světci, například František, Antonín z Padovy, Bernard, Kateřina Sienská. Po této cestě je třeba jít velice svobodně a odevzdat se zcela do Božích rukou. A jestliže by nás chtěl přijmout a povýšit mezi své nejbližší služebníky a důvěrníky, poslechněme rádi.
A kdykoli myslíme na Krista, vždycky si připomeňme, jaká láska ho vedla k tomu, že nám prokázal tolik milostí a dobrodiní a jakou lásku nám ukázal Bůh, když nám dal takovou záruku své lásky k nám. A láska volá po lásce. Proto se snažme mít to stále před očima, a tak se povzbuzujme k lásce. A dá-li nám jednou Bůh tu milost, že se nám tato láska vtiskne hluboko do srdce, bude nám všechno velice snadné a v nejkratší době a s malou námahou vykonáme velmi mnoho.

(Živ 22, 6-7.14)

Modlitba

Bože, tys osvítil svatou Terezii působením svého svatého Ducha, aby ukazovala Církvi cestu dokonalosti; dej, ať je nám, kteří ji uctíváme jako učitelku a matku, její nauka pokrmem na této cestě, abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Mdr 7,7-14
Nebo: Řím 8,14-17.26-27
Žalm: 84(83) 2-3a.4-5.11.12-13    Odp.: 3b
Evangelium: Jan 7,14-18.37-39a

Související texty

Životopis sv. Terezie od Ježíše
O (vnitřní) modlitbě s Terezií z Avily

Připomínáme

Přihlášení