KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

bl. Izidor Bakanja, mučedník

Stáhnout jako soubor iCal
 

12. srpna - nezávazná památka

bl Isidor BakanjaIzidor Bakanja [bakandža] se narodil kolem roku 1887 v Kongu (Zair). V dospívání se stal křesťanem, patřil k prvním křesťanům v té oblasti. Měl silný vztah k Panně Marii, který projevoval modlitbou růžence a úctou ke karmelskému škapulíři. Růženec a škapulíř považoval podle katechezí, kterých se mu před křtem dostalo, za symboly své nové důstojnosti křesťana. Bělošského zaměstnavatele, do jehož služeb se Izidor nechal najmout, přivádělo k zuřivosti, když viděl, že Izidor nosí škapulíř a modlívá se růženec. Vyhrožoval mu a nutil jej, aby škapulíř odložil.
Nakonec jej kvůli tomu nechal krutě zbičovat. Po šesti měsících Izidor 15. srpna 1909 na následky utrpěných zranění zemřel. Před smrtí svému vrahu odpustil a modlil se za něj. Za blahoslaveného jej prohlásil Jan Pavel II. v Římě dne 24. dubna 1994.

Modlitba

Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal blahoslavenému Izidorovi sílu vydržet všechny útrapy; pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom pod tvou ochranou obstáli v každém nebezpečí. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Jak 1,2-4.12
Žalm: 34(33) 2-3.4-5.6-7.8-9     Odp.: 5b
Evangelium: Mt 10,17-22

Související

Životopis bl. Izidora Bakanji

Přihlášení