KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu

Stáhnout jako soubor iCal
 

26. července - památka

sv. Jáchym a AnnaSv. Jáchym a Anna byli za ochránce našeho Řádu prohlášeni na generální kapitule roku 1666.

(J. Smet, The Carmelites, vol. III/1, str. 22 - s odkazem na: Synopsis memorabilium, str. 18)

 

 

 

Modlitba

Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky svého Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Sir 44,1.10-15
Žalm: 132(131) 11.13-14.17-18     Odp.: Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida.
nebo:
První čtení: Sir 26,1-4.16-21
Žalm: 128(127) 1-2.3.4-5     Odp.: 1a
Evangelium: Mt 13,16-17

Připomínáme

05 kvě 2018 00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník
05 kvě 2018 08:00-12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
05 kvě 2018 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 kvě 2018 00:00
bl. Alois Rabata, kněz
07 kvě 2018 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy

Přihlášení