KARMEL

Antonio Maria Sicari, OCD

(kapitola z knihy: Poselství Jana od Kříže)

Jan byl uvržen do žaláře na začátku Ad­ventu roku 1577. Z více svědectví víme, že měl ve zvyku se na osobní i komunitní úrovni intenzivně podílet na přípravě slavení Vánoc a nepohrdal ani dramatickým ztvárněním tohoto tajemství.

Jedno ze svědectví – jež pochází sice z pozdější doby, ale naznačuje určitou „habituální“10 citlivost – nám ho popisuje takto:

„Zaznamenala jsem, že jeho tvář se přizpůsobovala slaveným svátkům, a přesvědčila jsem se, že se podle okolností a liturgické doby měnil stav jeho duše. Během svátků utrpení našeho Pána bylo možno postřehnout bolest, kterou zakoušel; o Vánocích z něj vyzařovala jakási něha. Totéž se dělo i o dalších svátcích.“11

Číst dál...

P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Třetí způsob: zaměřit se na základní (vnitřní) modlitební postoje

Tato mešní pobožnost je v Misionární knížce uvedena jako v pořadí první, a to s podnadpisem: podle sv. Linharta. To mne mimořádně zaujalo, protože sv. Leonard1 je patronem krásného kostela v Lidéřovicích, kde se několikrát do roka scházíme při tzv. „větrání kostela a varhan“.

Číst dál...

P. Fernando Millán Romeral, O.Carm.

03-2013-fernardo-millan-romeral

Zařadit postavu Etty Hillesum je těžké. Židovka, spisovatelka, doktorka práv, absolventka psychologie a klasických jazyků, písařka Židovské rady v Amsterdamu, žena plná vitality a přátelství, s množstvím společenských vztahů, žena, která hledala Boha, mystička v širším, ale přesto autentickém slova smyslu. Deportovaná nejprve do Westerborku a posléze do Osvětimi, kde umírá v listopadu 1943. Kdokoli se s čistým srdcem začte do jejího deníku, najde v této ženě, i přes složitost jejího života a množství jejích životních zlomů, opravdovou učitelku modlitby.

Číst dál...

Před sedmdesáti lety 30. 11. 1943 zemřela v Osvětimi židovská dívka Etty Hillesum. V lednu uplyne sto let od jejího narození. V době sílícího pronásledování židů prošla pozoruhodnou vnitřní proměnou, při níž se jí otevřel i svět náboženství, víry a modlitby. Bůh skrze ni oslovil mnoho jiných lidí: současníků, kteří ji měli rádi, a později čtenářů jejích deníků a dopisů. Deníky vyšly tiskem až v roce 1981 a vzbudily velkou pozornost, proto byly vydány i její dopisy. V češtině se knihy jmenují Přervaný životMyslící srdce.

Číst dál...

Kalendář

září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Přihlášení