Jak jsem Vám psal posledně, přijímejte svou nedokonalost a slabost a dovolte i druhým být nedokonalí. Síla Boží působí jen v lidské slabosti. Kdyby se lidé mohli stávat dokonalými vlastními prostředky, nemusel Ježíš přijít na svět, nepotřebovali by Spasitele a Vykupitele. Kristus je naše cesta k Otci a cesta Otce k nám, je světlem na naší cestě k Bohu. Je třeba se vždy utíkat k prameni a pít z něho.

(P. Vladimír Koudelka OP /1919-2003/, korespondence, dopis z 21. února 2002)