Mariin chvalozpěv je celý nesen velkou pokorou, která se projevuje v každém slově: „sklonil se ke své služebnici v jejím ponížení“.
Hloubka našeho vztahu k Bohu se měří právě pokorou. Bůh se jako orel vrhá na vše, co je malé, potřebné, pokorné. Zadržet ho může jen lidská pýcha, namyšlenost a nadutost.

(Carlo Carretto /1910-1988/, deníkový zápis z 28. listopadu 1954)