Sestoupil s nimi do Nazareta: po celý svůj život jen sestupoval, sestupoval skrze vtělení, sestupoval tím, že se stal malým dítětem, sestupoval skrze poslušnost, sestupoval skrze chudobu, opuštěnost, vyhnanství, pronásledování a umučení, vždy se stavěl na poslední místo.

(Charles de Foucauld /1858-1916/, Voyageur dans la nuit)