Všemohoucí Bože,

ty jsi dárce pokoje.

Stojíme zde proto před tebou a prosíme:

Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír.

Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.

Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem.

Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.

Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista,

neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje.

Amen.

(zdroj: https://kaplani.army.cz/modlitby#MzM)