Ó, drahá matko, s jakou úzkostí se snažím dovědět, jak se Vám daří, ale dozvím se to až později. Ale přesto Vás prosím, snažte se snášet všechno, co se Vám přihodí, z lásky k našemu Pánu a utěšovat se Jím. Vizte, drahá matko, že jste jeho vyvolenou nevěstou. Radujte se tedy z toho, že máte, co byste mu mohla nabídnout, neboť Vaše Důstojnost dobře ví, že je třeba, aby nevěsta s sebou něco přinesla. Je pravda, že toto odloučení a nepřítomnost znamená pro Vaši duši nedostatek, přesto však, drahá matko, nepochybujte, že ten, který pro Vás tolik vykonal, vykoná ještě co má vykonat, a dá Vám, ne-li všechno ono uspokojení, které byste si přála, pak alespoň tolik, kolik budete potřebovat.

(br. Šimon od sv. Pavla OCD, dopis ct. Matce Elektě /1605-1663/, 27. června 1647)