Byla jsem v kostele sama s nepřátelským vojákem a snažila jsem se za něj modlit.

Vzpomeň si, že vám bylo přikázáno milovat i své nepřátele. Já jsem zemřel za všechny. Proč bys ty měla dělat výjimky? V nebi potřebuji všechny duše. Ty neznáš tajemství srdcí. Možná tvůj nepřítel potřebuje modlitbu. Daruj mi ji – pro něj – jako jeho sestra. Dávej mi duše. Za to se modli a dovol, abych se já modlil skrze tebe.

(Gabriela Bossisová /1874–1950/, deníkový zápis z 17. července 1940)