Vtělení? Ano, pro člověka, „propter nostram salutem“, ale ze všeho nejdřív pro slávu Otce. Ježíš jakožto velekněz celého lidstva by přišel na svět, i kdyby k pádu prvních lidí nedošlo. On je to, kdo vpravdě uctívá Otce, to On zastupuje před Boží Vznešeností celé stvoření.
A Eucharistie? Toto tajemství je zde nejen kvůli hříchu, jako svátost vykoupení, ale také kvůli Otci. Ježíš v Eucharistii: tak pokračuje Vtělení, tak pokračuje ona dokonalá modlitba, v níž oslavoval Otce za nocí, dokud ještě pobýval na naší zemi.

(Carlo Carretto /1910–1988/, deníkový zápis z 8. února 1955)