Víte, že Kristus není více přítomen v jednom zaměstnání než v druhém, že není více přítomen při modlitbě než při činnosti. Je tam, kam nás jeho svatá vůle postavila. Tam ho nalézáme, tam se nám dává. Není vždy v tom, co se nám líbí, a zejména ne v tom, co se nám zdá být významnějším. Nalézáte jej ve svých denních povinnostech, i když jsou rozmanité a vyčerpávající. Tím, že tyto povinnosti na sebe berete a vytrváváte v nich, je Kristus ve Vás víc a více.

(P. Albert Peyriguere /1883–1959/, dopis z 11. srpna 1932)