Zítra budu prosit našeho Pána za Tebe a za Tvé záležitosti víc, než umím vyjádřit. Ve chvílích, kdy člověka tíží velká zloba války, tak hrozivá a nelítostná, se mohou i ty nejpozornější lidské sympatie zdát velmi křehké a zcela zbytečné; pokud se však opírají o našeho Pána, jsou ve skutečnosti velmi mocné.
Všichni se zaujetím pozorujeme pomalý vývoj velké ofenzivy. Víc než kdy jindy je to chvíle, abychom se utvrdili v přesvědčení, že to jediné, na čem záleží, je větší Boží sláva, vycházející z celého tohoto chaosu – a také ve víře, že tato větší sláva si podřídí události a dokáže z nich vyzískat celý morek a mízu trvalého dobra…
Obdržel jsem ponožky a spolu s nimi balíček. Děkuji Ti…

(Pierre Teilhard de Chardin SJ /1881–1955/, dopis z fronty, sestřenici, 29. června 1916; citováno podle knihy Pierre Teilhard de Chardin, Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919, Malvern 2021)