Zejména se však nevzdalujte svatého přijímání. Lékaře potřebujeme nejvíc právě tehdy, když se v nás otevírají rány. Říkejte taková slova, jaká jsou v evangeliu: „Pane, odejdi ode mne, protože jsem člověk hříšný“. A tu se ve Vás v temnotě stane něco velice tajemného. (…) On pomůže v hlubinách Vaší duše právě ve chvíli, kdy Vás odstrkuje, tak jako tajemně pomohl kanaánské ženě.

(kard. Charles Journet /1891–1975/, korespondence)