Dokonce ani zítra, na Nanebevzetí, se nebude konat mše. Pokusím se to vynahradit delším rozjímáním. Jak se říká v evangeliu k tomuto svátku, pokusme se jeden i druhý stále pevněji vlastnit a takříkajíc obývat „unum necessarium“, to jediné, co je třeba.

(Pierre Teilhard de Chardin SJ /1881–1955/, dopis z fronty, sestřenici, 14. srpna 1918; citováno podle knihy Pierre Teilhard de Chardin, Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919, Malvern 2021)