Současná situace Vás nikterak nezprošťuje povinnosti zachovávat svatou Řeholi. Zaměstnanec, který začal v podniku pracovat během ztrátového roku, musí pracovním nárokům dostát stejně jako ten, kdo byl přijat v letech prosperity. První na sebe vzal stejně velký závazek jako druhý. Deficit podniku neopravňuje zaměstnance k nedbalosti. Tak je to i s řeholním podnikem, když v něm dnes – a možná periodicky – dochází k deficitu duchovních hodnot. (…)
Držte se svaté Řehole, chápané v jejím jasném a přímém smyslu. Bude-li třeba, vraťte se k ní. Bude-li třeba, obnovte ji! Obnovte ji v původní kvalitě.

(otec Jeroným /1907–1985/, mnich trapistického kláštera v Sept-Fons, dopis spolubratru k věčným slibům, duben 1972)