Modlete se o Lásku. To je jediná modlitba, kterou máme konat. Pro duše, které mám rád, nemohu prosit o nic jiného než o Lásku; to je jediná skutečnost, která má nějakou cenu, jediná nepomíjivá věc, o kterou mám pro vás prosit.

(Maria-Eugène od Dítěte Ježíše /1894-1967/, duchovní cvičení, 1951)