Svatá Maria, Matko Boží,
tys dala světu pravé světlo,
Ježíše, svého syna - Syna Božího.
Ty ses zcela odevzdala Božímu volání
a stala ses pramenem dobroty,
který z Něho vyvěrá.
Ukaž nám Ježíše.
Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat Ho a milovat,
abychom i my byli schopni opravdové lásky
a mohli se stát uprostřed žíznícího světa
prameny živé vody.

(Benedikt XVI., závěr encykliky Deus Caritas est, prosinec 2005)