Vážený pane,

dnes jsem se dověděla, že jste to byl s největší pravděpodobností Vy, kdo nás udal. Strávila jsem deset měsíců v koncentračním táboře. Můj otec zemřel po devíti dnech věznění. Moje sestra také ve vězení zemřela.

Zlo, které jste mi připravil, se díky Bohu proměnilo v dobro. Přivedlo mě blíže k Pánu. Na Vás čeká krutý trest. Modlím se za Vás, aby Vám Bůh odpustil, pokud budete svého činu litovat. Pomyslete na to, že Ježíš vzal na kříži na sebe i Vaše hříchy. Přijmete-li tuto skutečnost a budete-li se chtít stát jeho dítětem, získáte věčnou spásu.

Odpustila jsem Vám všechno. Bůh Vám také odpustí, budete-li ho prosit. Miluje Vás a poslal svého Syna na zem na smír za Vaše hříchy; vytrpět trest za Vás i za mne. Vy na to musíte odpovědět. Řekne-li Bůh: „Pojď ke mně, dej mi své srdce,“ pak Vaše odpověď musí znít: „Ano, Pane, už jdu, učiň mě svým dítětem.“ Je-li pro Vás obtížné se modlit, proste Boha, aby Vám dal svého Ducha, který vlije víru do Vašeho srdce.

Nikdy nepochybujte, že Vás Ježíš miluje. Vztahuje k Vám ruce, aby Vás přijal.

Doufám, že cesta, kterou si vyberete, povede k Vaší věčné spáse.

Corrie ten Boom

(holandská křesťanka Corrie ten Boom /1892-1983/, dopis člověku, který za války její rodinu udal, že ukrývá Židy, 19. června 1945)