Ježíši, často se v životě cítím jakoby ztracená; vypadá to, že bych mohla zůstat sama a opuštěná. Ale já ti důvěřuji a prosím tě, pošli mi archanděla Rafaela, aby mě povzbuzoval ke konání Boží vůle a našel mi příbytek v blízkosti tvého Srdce. Osvoboď mě od každého klamu, od každé iluze! O to tě prosím skrze Neposkvrněnou Pannu Marii, která ať mě zahalí svým pláštěm.

(Don Dolindo Ruotolo /1882-1970/, modlitba, kterou napsal pro svoji neteř, nejistou jak ohledně zaměstnání, tak ohledně povolání k manželství; 18. ledna 1961)