KARMEL

Doufám, že ho brzy uvidím!Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Má nejmilejší Matko! (1)

Děkuji Pánu, že Vám dopřál úlevy, jak jste si přála. Já byl několikrát blízko smrti, ačkoli jsem nikdy nebyl tak radostný. Ani o úlevu jsem neprosil, nýbrž o sílu trpět statečně, pokorně a s láskou. Odvahu, má nejmilejší Matko! Ach, jak je krásné trpět ve spojení s Bohem! Ať už je utrpení jakkoli veliké, přijměte ho z lásky: trpět a být s Ním je jako být v ráji.

Číst dál...

Budu Vám pomáhat svými modlitbami, jakkoli jsou ubohé...Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Má dobrá Matko! (1)

Vidět Vás tak dlouho trpět mi působí bolest. To, co trochu zmírňuje můj soucit s Vašimi bolestmi, je přesvědčení, že dokazují lásku, již Vám Bůh daruje; pohlížejte na ně z této perspektivy, budete je pak lépe snášet.

Číst dál...

Nejmenší vzpomínka na Něj je Mu vždy velmi příjemná...Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Milostivá paní! (1)

Velmi Vás lituji. Kdybyste mohla přenechat starosti o Vaše záležitosti panu a paní N. a nemusela zabývat ničím jiným než modlitbou k našemu Bohu, bylo by vyhráno! On od nás nepožaduje mnoho: (jen) abychom na Něj tu a tam krátce pomysleli, krátce se Mu poklonili, občas Ho poprosili o jeho milost, abychom Mu obětovali své námahy, ...

Číst dál...

Mysleme na něj bez přestání... vložme v něj všechnu svou důvěru!Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Spolu s těmito řádky Vám posílám odpověď na dopis, který jsem dostal od naší dobré sestry N... (1); buďte tak laskavá a předejte jí mé psaní. Zdá se mi, že má veskrze dobrou vůli, ale že chce být – pokud jde o duchovní růst – rychlejší než milost: člověk se nestane svatým naráz!

Číst dál...

Ti, kdo zachytili vanutí Ducha svatého, plaví se vpřed dokonce i ve spánku.Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Rozpomeňme se oba, Vy i já, na naši prvotní horlivost. Poslužme si příkladem a zkušenostmi tohoto řádového bratra, kterého sice svět nezná, ale Bůh ano, a který je Bohem velmi hýčkán.

Číst dál...

Ó víro, ty podivuhodná dobrá sílo, která osvěcuješ ducha člověka...

Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Vše, co jsem od lidí slyšel, co se týče Boha, co jsem o Něm četl nebo pochopil, to vše mě nemůže uspokojit. Jak bychom Ho mohli popsat, jak bychom mohli nalézt slova, kterými Ho vylíčit, když je nekonečně dokonalý? Jedině víra Ho může odhalit nebo mne poučit, čím je.

Číst dál...

Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Nejsvětější, nejdůležitější a nejpotřebnější cvičení v duchovním životě je Boží přítomnost. Že totiž člověk má zalíbení v Jeho božské společnosti a v rozhovoru s Ním a dále že si navykne pokorně Ho oslovovat a hovořit s Ním v postoji láskyplného příklonu srdce, a to vždy, ano, v každém okamžiku, ne formálně, ne odměřeně, především v čase pokušení, protivenství, suchopáru, zármutku a opuštěnosti, ano, i uprostřed naší nevěrnosti a našich hříchů.

Číst dál...

Připomínáme

11 pro 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2023;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
16 pro 2023;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
01 led 2024;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
03 led 2024;
00:00
sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz

Kalendář

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení