Mk 11,1-10

 

(Filothea)

 

 

 

 

Na branách jásají
mávají haluzkami

Sláva je před námi
(nebo jen horké rány?)

Král vjíždí do města
a davy skandují

Stejně jak za pár dní
Ten hluk však jinak zní

Blíží se plíživě
minuty poslední

Dále doporučujeme

Dokořán jsou vrata
Veď si mne