KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice – minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tematických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

Zakouším jakýsi pocit míru a plnosti při vědomí toho, že mířím do neznáma, či přesněji do oblasti, kterou nelze vymezit našimi vlastními prostředky. Dokud žijeme ve sféře prvků, které závisejí na naší svobodě nebo svobodě druhých lidí, namlouváme si, že si sami vystačíme, a tehdy je náš svět hrozně ochuzený, jak se mi zdá. Od okamžiku, kdy vnímáme, jak nás ovládá a zmítá námi síla, již nic lidského nemůže zkrotit, mám skoro fyzický pocit, že mě Bůh opět uchopuje a svírá těsněji než dřív. Jako kdyby s tím, jak se před námi vytrácí cesta – a lidé okolo nás mizí, neschopni nám účinně pomoci (samozřejmě nemluvím o přátelství a ochranných modlitbách, jako jsou ty Tvoje, neboť ty splývají s Bohem) –, byl Bůh jako jediný před námi a kolem nás – a jako kdyby houstnul (smím-li to tak říct) v té míře, jak postupujeme vpřed.

(Pierre Teilhard de Chardin SJ /1881–1955/, dopis z fronty, sestřenici, 4. října 1917; citováno podle knihy Pierre Teilhard de Chardin, Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919, Malvern 2021)

Mám za to, že oba ty stavy, potřeba číst i možnost obejít se bez četby, jsou dobré. To i ono má svůj čas. Podstatné je být Bohu na očích: a pak dělejte to, co Vás bude přitahovat. To On nám vkládá do duše rytmy, podle nichž jednáme, jako bychom nejednali, anebo také vůbec nejednáme.

(kard. Charles Journet /1891–1975/, korespondence)

Inkulturace křesťanské spirituality do kultur původních kmenů nalézá svou zvláštní hodnotu ve svátostech, neboť v nich se spojuje božské s kosmickým, milost se stvořením. V Amazonii by svátosti neměly být chápány odděleně od stvořeného. „Představují privilegovaný způsob, jak je příroda přijata Bohem a proměněna na prostředek nadpřirozeného života.“ Jsou završením tvorstva, kde je příroda pozvednuta k tomu, aby se stala místem a nástrojem milosti, aby „objala svět na jiné úrovni“.

(papež František, Querida Amazonia, odst. 81)

Optimismus není názor na přítomnou situaci, nýbrž životní síla, síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, síla snášet zvraty, síla, která nikdy nepřenechá budoucnost protivníkovi, ale vyhrazuje si ji pro sebe.

Doufat v lepší pozemskou budoucnost a připravovat se na ni považují někteří lidé za něco nevážného, někteří křesťané za něco bezbožného. Věří, že smysl současného dění je v chaosu, v rozpadu řádu, v katastrofě, a stahují se do rezignace nebo zbožného ústraní, místo aby nesli odpovědnost za další život, za budoucí dílo, za přicházející pokolení. Je možné, že již zítra nastane soudný den; pak se rádi vzdáme práce pro lepší budoucnost, ale dříve nikoli.

(Dietrich Bonhoeffer /1906–1945/, úryvek z textu Zamyšlení na prahu roku 1943, napsaného k desátému výročí uchopení moci Hitlerem; citováno podle knihy Dietrich Bonhoeffer, Odpor a odevzdání, Dopisy z vězení. Kalich 2023)

Můj drahý staříčku,

už mnoho dní ti chci napsat (…). Především v tomto měsíci Panny Marie jsem tě svěřila nejsvětější Panně: doufám, že mě vyslyší a že tě bude vždy chránit. Prosím ji, aby osušila tvé slzy, aby uklidnila tvůj nepokojný život plný zvratů a aby ti byla společnicí v tvé samotě. Především se však modlím, aby nejsvětější Panna byla tvou přímluvkyní, něžnou a láskyplnou Matkou, kterou jsi tak miloval, tvou ochránkyní ve strašlivé hodině smrti. Vždy ji vzývej, tatínku, a tím víc, když tvá duše bojuje s malomyslností; řekni jí: „Maria, ukaž, že jsi moje Matka“ (1)…

(1) verš z hymnu Ave maris stella

(Terezie z Los Andes, dopis otci, 26. listopadu 1919)

Maria žila podle Ježíšových blahoslavenství jako žádný jiný člověk. Ona se chvěla radostí v Boží přítomnosti, uchovávala všechno ve svém srdci a svolila, aby byla proniknuta mečem. Ona je nejvíc svatá ze všech svatých, požehnaná nade všechny. Ona nás učí cestě svatosti a stále nás na ní provází. Nenechá nás po pádu ležet na zemi a tu a tam nás vezme do náručí, aniž by nás soudila. Rozmluva s ní nás těší, osvobozuje a posvěcuje.

(papež František, závěr apoštolské exhortace Gaudete et exultate, odst. 176; 2018)

Bože, Ty jsi nás zranil, Bože, nahlas Tě voláme, protože to nemůžeme pochopit. Bože, chtěli bychom se s Tebou přít, Bože, chtěli bychom s Tebou bojovat na život a na smrt!
Kéž v tomto boji, kéž v tomto zápase pocítíme, jak za námi přicházíš a Tvoje hruď se přibližuje k naší hrudi, Tvoje srdce se přibližuje k našemu srdci, jak se k nám přibližuje Tvá láska, jež hoří stále naléhavěji. Jak se Tvá bouře, jež nás bičuje, stává přemírou Tvé lásky, … která by nás chtěla srazit k zemi – ano -, avšak která by nás chtěla otevřít.

(Erich Przywara SJ /1889–1972/, Modlitby tohoto věku, 22; v době 2. světové války)

Drahá Marg,
(…) píšu Ti za nádherného slunného počasí, stále z lesa; ten se nachází v oblasti dělostřeleckých granátů, které přibližně desetkrát za den a noc dopadají do vysokého porostu s hromových rachotem, aniž by ostatně vzbudily jakékoli vzrušení. Ve vzduchu nad námi se vznáší kolem deseti balónů. Ostatně, fronta se zdá neuvěřitelně klidná…
Není žádný důvod, aby ses kvůli mně znepokojovala. Jen se usilovněji modli k našemu Pánu, abych v těchto dnech přilnul přesněji k jeho Vůli a konal, co Mu může posloužit. Když nad tím tak přemýšlím, je dobré být „oblázkem omílaným“ Božským Oceánem. A pak také – jak jsi prý sama jasněji pochopila – vše, co se ztrácí z nás samých ve vynucené službě, je pevným ziskem, dílem našeho bytí uloženým s konečnou platností do bezpečí.

(Pierre Teilhard de Chardin SJ /1881–1955/, dopis z fronty, sestřenici, 10. července 1916; citováno podle knihy Pierre Teilhard de Chardin, Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919, 2021)

Radikálně přenést své těžiště i celou oblast duchovního snažení
do Božího milosrdenství a lásky
do neomezené důvěry a vděčnosti.
Nerozebírat detaily svých nedostatků.
Kdybys nezůstával Bohu nic dlužen, neměl by ti co odpouštět.
On odpustí rád. Nechtěj, aby to bylo s Pánem 1 : 1.
To hříšné nepitvej. Nech si to jako kající smýšlení.
Nemůže tě zajímat víc tvá hříšnost, než Boží milosrdenství.

(P. Benedikt Holota OFM /* 1922/, zápisky, červenec 1981)

Připomínáme

11 pro 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2023;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
16 pro 2023;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
01 led 2024;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
03 led 2024;
00:00
sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz

Kalendář

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení