KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Pravidelné

neděle
pondělí, středa, pátek
v 8:00 hodin
v 18:00 hodin
v červenci a srpnu také v 9:30 hodin

Příležitost ke svátosti smíření: neděle: 7:30 - 8:00 (podle potřeby i déle), pondělí, středa, pátek: 17:30 - 17:50

 

Mariánské první soboty

7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince

Program: 16:30 hodin růženec
  17:00 hodin mše svatá,
mariánské litanie, adorace a svátostné požehnání

Příležitost ke svátosti smíření: 16:00 - 17:00 (podle potřeby i déle)

 

 Velikonoční svátky a svatodušní svátky

Zelený čtvrtek 13. dubna 18:00 hodin mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek 14. dubna 15:00 hodin obřady na památku umučení Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 15. dubna 21:00 hodin Velikonoční vigilie
neděle 16. dubna 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá
Slavnost Seslání Ducha svatého
neděle 4. června 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

 

Vánoční a novoroční bohoslužby

Štědrý den 24. prosince 22:00 hodin mše svatá v noci
Slavnost Narození Páně
25. prosince 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá za svítání
mše svatá ve dne
Svátek sv. Štěpána 26. prosince 8:00 hodin mše svatá
 
Konec roku - 31. prosince 21:00 hodin
23:00 hodin
adorace
mše svatá na poděkování
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna 2018 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

 

Program poutí 

Leden

Novoroční pouť
neděle 1. ledna
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Květen

Květnová pouť
neděle 7. května
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Červenec

Pouť pro muže
neděle 2. července
9:00 hodin
10:00 hodin
přednáška pro muže
mše svatá
Malá pouť
neděle 9. července
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá
Kněžská pouť
sobota 15. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
(hlavní celebrant otec biskup)
Velká pouť
sobota 15. července 19:00 hodin mše svatá
noční adorace
neděle 16. července 7:00 hodin
8:00 hodin
9:30 hodin
11:00 hodin
14:30 hodin
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání

Srpen

Srpnová pouť
neděle 27. srpna
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Říjen

Říjnová pouť
neděle 8. října
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Nelze vyjádřit naši vděčnost nad bohatstvím Božích darů za těch osm let. Z počáteční snahy připomenout si dávné i nedávné křivdy a modlit se za odpuštění křivd a dobrou budoucnost vyrostl košatý strom setkání, přátelství i oživení téměř zapomenutých míst. Děkujeme všem a s důvěrou čekáme, co nám všem ještě Pán připraví. A zveme do České Kanady i vás.

Číst dál...

V minulých letech probíhalo několikadenní putování po v České Kanadě, v oblasti v minulosti osídlené a prosperující, ale dnes opuštěné a zatížené událostmi 20. století. Níže naleznete fotografie, videa i svědectví účastníků

Modlitební putování Českou Kanadou

15. – 20. srpna 2006
foto: ZDE->>

Číst dál...

V minulých letech proběhlo několik akcí v České Kanadě, v oblasti v minulosti osídlené a prosperující, ale dnes opuštěné a zatížené událostmi 20. století. Níže naleznete nejen seznam, ale také fotografie a videa.

Cesta ke smíření - Modlitební setkání v České Kanadě

postavení kříže na místě bývalé kaple Andělů strážných v Košťálkově 21. dubna 2007
foto: ZDE ->>

Číst dál...

Kostelní Vydří a dolní kostel

kv doln kostelSamotná obec Kostelní Vydří leží dole pod návrším s poutním kostelem. Prochází jí Vyderský potok, na němž bylo dříve několik rybníků. Jméno vesnice (i dvou dalších vesnic v nejbližším okolí) pochází zřejmě od slova vydra.

První zmínka o obci sahá do 14. století. Tehdy je tu již také doložen kostel Navštívení Panny Marie, tehdy farní, jehož původní gotická podoba prošla později úpravami, ale zůstává zřetelná i dnes (klenutí oken a kružby v nich). Kostel není uvnitř mimo čas bohoslužeb přístupný, ale zpravidla první červencovou neděli se tu slaví tzv. "dolní" pouť – svátek Navštívení Panny Marie (podle zažitého termínu před poslední úpravou liturgického kalendáře).

Číst dál...

Kostel Panny Marie Karmelské

k kvletoV roce 1694 koupil zdejší panství nový majitel Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergů. V té době se mezi lidmi vyprávělo, že kolem Boží muky na kopci nad vesnicí se někdy ukazuje zvláštní záře. Zbožný šlechtic se v Telči radil s Felixem Karlem Slavatou, který byl knězem a řeholníkem Řádu bosých karmelitánů. Na jeho radu vystavěl baron Butz na onom místě kapli a umístil do ní obraz Panny Marie Karmelské. To se stalo roku 1709. Od té doby přicházejí na toto místo poutníci prosit Pannu Marii o přímluvu.

Číst dál...

Areál kláštera a poutního kostela Panny Marie KarmelskéAčkoli budova kláštera byla při poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří postavena již v polovině 18. století - aby tu poutníkům byli k dispozici kněží každodenně, nepříznivé společenské poměry (osvícenství a vláda Josefa II.) tehdy příchodu řeholníků zabránily. Snad by jimi bývali byli bosí karmelitáni.

Číst dál...

Připomínáme

03 led 2018 00:00
sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz
06 led 2018 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
08 led 2018 00:00
sv. Petr Tomáš, biskup
08 led 2018 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy
09 led 2018 00:00
sv. Ondřej Corsini, biskup

Kalendář

prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení