KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Seznam článků

Zaniklé vesnice nejsou němé

9. května 2009

Po překrásné mši v létě na Romavě nám bylo líto toto místo opustit. A snad jsme si chtěli i trochu vynahradit počasí a umožnit i těm Rakušanům, kteří v létě na pouť nemohli přijít zažít mši svatou na místech, které byly mnohdy velmi úzce spojeny s jejich životy. Zároveň jsme chtěli obě zaniklé vesnice – námi nově připomenutá - nějakým způsobem duchovně propojit.
Několikakilometrové putování začalo v Košťálkově u obnoveného kříže, kde se sešli poutníci obou národností. Cestu nám zpříjemňovaly písně, duchovní promluvy i modlitba růžence nejen v češtině, ale podle zájmu i v němčině nebo latině. Odpoledne jsme pak procesím od statku Röschlových v rakouském Radschině doputovali na Romavu a zde v hojném počtu společně chválili Pána. Setkání s těmi, kteří v Romavě žili jako děti bylo téměř dojemné.

Připomínáme

27 dub 2019 08:00-12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
27 dub 2019 09:00-13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
04 květen 2019 09:00-13:30
Setkání terciářů v Praze - Liboci
05 květen 2019 00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník
06 květen 2019 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy

Přihlášení