KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Seznam článků

Modlitební putování Českou Kanadou

„Hospodine, vždyť nejsem lepší než moji otcové..." (1 Král 19,4)

15. – 20. srpna 2006

První pouť měla být netradiční rekolekcí pro mladé lidi. Akce navazovala nejen na letní setkání pro mladé, které bratři karmelitání tradičně pořádali (Klášter zevnitř), ale i na aktivity a putování pražského Gymnázia Přírodní škola. Její členové se podíleli i na organizaci všech dalších akcí. Chtěli jsme si připomenout pohnutou historii kraje, zvlášť období konce 2. světové války a poválečnou dobu a vzpomenout na vyhnané české Němce z oblasti. Chtěli jsem putovat a modlit se za všechny oběti i pachatele, za odpuštění a smíření. Kromě čtyř bratří karmelitánů s námi vyrazilo i několik sester karmelitek Dítěte Ježíše. Naše cesta vedla první den do Waldkirchenu (tehdy ještě přes hraniční přechod) na hřbitov, kde odpočívá 25 dětí sudetských Němců z Jihlavy, které zemřely následkem poválečného odsunu. Další dny jsme putovali nádhernou krajinou České Kanady a navštívili zaniklé vesnice Rajchéřov, Romava, Staré Hutě, Košlák, Kuní, Pernárec a Košťálkov. Protože tam dnes je na místě vesnic jen porost a nevýrazné hromady ruin, chtěli jsme těm místům vrátit jejich jména. Proto jsme v blízkosti míst, kde stávala nějaká sakrální stavba vztyčili ceduli, na které česky a německy stálo jméno vesnice a její stručná historie.

Putování jsme zakončili pěším putováním ze Starého města pod Landštejnem do Kostelního Vydří. Akce byla nejen krásným setkáním, ale i nečekaně hlubokým duchovním zážitkem. Nikdo tehdy ještě netušil, že jde o pouhý začátek daleké cesty.

Přihlášení