KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Seznam článků

CESTA KE SMÍŘENÍ

Modlitební setkání v České Kanadě
postavení kříže na místě bývalé kaple Andělů strážných v Košťálkově

21. dubna 2007

Protože byla akce v létě úspěšná, chtěli jsme umožnit účast na podobném setkání i dalším kamarádům, kteří se jí neúčastnili. Rozhodli jsme se ale udělat další krok k oživení jednoho z míst, které jsme v létě navštívili. Během víkendové rekolekce jsme chtěli místo bývalé kaple v zaniklé vesnici Košťálkov uctíti trochu důstojněji. Proto jsme v rámci akce nejprve upravili místo, kde stávala kaple Andělů strážných, aby zde mohl být postaven kříž. Poprvé jsme pozvali i veřejnost z české i rakouské strany k společnému setkání, při kterém byl vztyčen a požehnán kříž a sloužena mše svatá. Ohlas byl zcela nečekaný, takže když jsme litaniemi ke všem svatým zahajovali procesí ke kříži v místě bývalé kaple, tísnilo se kolem cesty mnoho desítek lidí. A poprvé zde byli i Rakušané, kteří jako děti na našem území žili a byli vyhnáni. Minulost a současnost se propojily.

Přihlášení