KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Seznam článků

Pohraničím bez hranic

Putování krajinou České Kanady a vlastního srdce
12. – 17. srpna 2008

Na letní putování jsme se do České Kanady vydali několik měsíců poté, co Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru a de facto byly zrušeny hranice. Vydali jsme se do míst, která nějak symbolizovala rozdělení. V promluvách O. Gorazda jsme se ale věnovali tématu hranic i ve smyslu společenském, osobním a duchovním. A tak zatímco naše cesta vedla na pomezní hrad Landštejn, do Kláštera u Nové Bystřice a na jih do Rakouska, uvědomovali jsme si, jakým zázrakem je dar svobody a volného pohybu. Akce ale tentokrát vyvrcholila v zaniklé vesnici Romava. Tam jsme společnými silami v poněkud „lesním" stylu obnovili kapli. Dřevěný kříž s obrázkem P. Marie Bolestné (kaple bývala zasvěcena Nalezení Sv. Kříže), kamenná menza z prahu jednoho zbořeného domu. A mše svatá po více než šedesáti letech. Navzdory tomu, že celý den, kdy jsme kapli slavnostně obnovovali, pršelo a bouřilo, na pouti se sešlo skoro šedesát lidí z Čech, Moravy a Rakouska.

Přihlášení