klatovy-kostelSetkání jsou jedenkrát za dva měsíce na faře, vždy v pondělí večer, a vede je P. Jeroným

Program:  
16:30 mše svatá (kostel)
  přednáška na duchovní téma (fara)
  diskuse ve skupinách a tichá modlitba
ukončení okolo 19:00 hod

Příští setkání:

Pozor!! 11. listopadu 2019 od 16:30 hodin

6. ledna 2020 od 16:30 hodin
2. března 2020 od 16:30 hodin
4. května 2020 od 16:30 hodin