KARMEL

Generální kapitula Řádu bratří Panny Marie karmelské se uskuteční ve dnech 2.–21. září 2013 v Římě.

Pro bratry a ostatní členy karmelitánské rodiny byla zřízena interaktivní webová stránka (http://www.ocarm.org/capitulumgenerale2013) s informacemi týkajícími se generální kapituly řádu. Najdete na ní např. modlitbu za generální kapitulu, dále Instrumentum Laboris. Prostřednictvím této stránky můžete zasílat své reflexe a podněty.

Modlitba za Generální kapitulu

 

Milující Bože,
Ty jsi pramen veškerého dobra,
Ty jsi živý Bůh dějin,
vždy věrný svým maličkým.

Tys nás povolal,
abychom úsilím o nacházení Tebe
a o bratrský život mezi lidmi
žili společně v poslušnosti vůči Kristu.

Pokorně Tě prosíme:
dej nám moudrost a sílu,
abychom měli odvahu žít mezi maličkými
a mluvit v dnešním měnícím se světě o naději a spáse
– více svým životem než svými slovy.

Veď nás v přípravě na nadcházející kapitulu.
Vylij na nás svého svatého Ducha,
abychom zůstali věrní svému poslání
a shromážďovali se s pokorou a upřímností,
když ve světle potřeb dnešní doby uvažujeme o svém charismatu.

Zachovej nám vždycky věrnost Tobě.
Pomáhej nám hledat Tvou vůli,
ať můžeme mnoha různými způsoby co nejlépe sloužit Tvému lidu.

Prosíme o to na přímluvu
naší patronky, svaté Panny Marie Karmelské,
jež je nám vždy nablízku.

Ve jménu Ježíše Krista, Tvého Syna,
jenž žije a kraluje s Tebou a s Duchem svatým. Amen.

Připomínáme

10 pro 2022;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
10 pro 2022;
09:00 - 13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
12 pro 2022;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2022;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
17 pro 2022;
14:30 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí

Přihlášení