KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice – minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tematických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

Dnes slaví své 68. narozeniny bratr Prokop Zboroň O.Carm. z pražské komunity... je ve vážném stavu v umělém spánku v nemocnici... prosíme o modlitbu za něj i za celé společenství...

Odvahu, odvahu, mé dcery! Vzpomeňte si, že Bůh nikomu neukládá víc utrpení, než jaká může snést, a že Jeho Majestát stojí při těch, kdo jsou sklíčeni. Nuže, jedno je jisté, že není čeho se bát, nýbrž důvěřovat v jeho milosrdenství, které jednou odhalí veškerou pravdu (…). Když si navzájem pomůžete, pomůže vám i dobrý Ježíš, který i když zrovna spí na moři, když se zvedne bouře, utiší vítr. Chce, abychom jej prosily, a má nás tolik rád, že vždy hledá, v čem by nám prospěl. Kéž je navždy požehnáno jeho jméno, amen, amen, amen.

(Terezie od Ježíše, dopis bosým karmelitkám do Sevilly, 31. ledna 1579; D 270,2.3, pracovní překlad Vojtěcha Kohuta)

titus brandsma free 1Anno Brandsma se narodil roku 1881 v nizozemském Frísku. Roku 1898 vstoupil na Karmel a jako řeholní jméno přijal jméno svého otce – Titus. Časné sliby složil v říjnu 1899, na kněze byl vysvěcen 17. června 1905. Zabýval se studiem filozofie a mystiky. Spolupracoval při zakládání katolické univerzity v Nijmegen (1923), později se stal jejím rektorem.

Ve 30. letech otevřeně kritizoval nacistickou ideologii, během okupace Holandska hájil svobodu katolického tisku a novinářské práce vůbec. V lednu 1942 byl uvězněn, 26. července 1942 byl usmrcen fenolovou injekcí v koncentračním táboře Dachau. Za blahoslaveného byl prohlášen roku 1985. V češtině je dostupný jeho životopis od autorské dvojice Scapin – Secondin (KNA 1994).

Svatořečen bude papežem Františkem v Římě v neděli 15. května 2022

.

titus brandsma 2Během audience udělené prefektovi Kongregace pro kauzy svatých Marcellu Semerarovi 25. listopadu 2021 schválil papež František ke zveřejnění dekret týkající se zázraku připisovaného přímluvě bl. Tita Brandsmy (vlastním jménem Anno Sjoerd), kněze a karmelitána, který se narodil 23. února 1881 v Bolswardu v Nizozemí a byl zabit fenolovou injekcí 26. července 1942 v Dachau v Německu. Šlo o zázrak vyléčení z metastáz melanomu mízních uzlin člena karmelitánského řádu v Palm Beach v USA v roce 2004.

Zdroj: CITOC News 99/2021

... abych "Ti připravil místo" (část autografu dopisu)22. října si spolu s celou církví připomínáme svatého Jana Pavla II. (*1920, pontifikát 1978–2005). Pastýře, který s obrovským nasazením pečoval o univerzální církev. A zároveň pastýře, který s nemenším nasazením – postupně jako farář, krakovský arcibiskup i papež – osobně, konkrétně a s velkou něhou doprovázel jednotlivce.

Číst dál...

Neposkvrněné početí je jistě Mariino osobní privilegium, ovšem jako funkce katolicity jejího ANO: aby mohla bezmezně souhlasit – a priori a aniž by věděla, kam ji její souhlas povede - s každým skrytým spásným úradkem Božím a aby pak, v téže síle svého ANO, mohla dojít bez odporu až na konec Ježíšovy cesty. K tomu bylo nutné, aby byla prosta každého, i toho sebemenšího hříchu. Maria je tedy už předem vyvlastněna pro Boží dílo spásy…

Křtitel chce při Ježíšově křtu klást mez: „Já bych měl být pokřtěn od tebe“, a Ježíš musí tuto hranici výslovně odstranit: „Nech tak nyní“. Petr ji klade ještě rozhodněji: „Bůh uchovej, Pane. To se ti nikdy nestane!“, a Ježíš ji musí odklidit ještě bezohledněji: „Jdi mi z očí satane! Pohoršuješ mě“. Maria žádnou mez nikdy nekladla…

(Hans Urs von Balthasar /1905-1988/, úryvek z textu Kněžská spiritualita)

Nemysleme si, že je předností katolíka býti nepolitický. Zájem o politiku má prostě býti zájem o jeden z nejvlivnějších úseků života moderního lidstva. Kdo tento zájem nemá, kdo se dokonce chlubí tím, že jej nemá, není opravdový křesťan. Nepochopil slova „lítost mám nad zástupem“.

O hranicích zemí, a tím o odtržení, roztržení, nebo spojení statisíců jednotlivých lidí, o přesunech a odsunech obyvatelstva, jež znamenají mnohdy všechno, i holý fysický život, o cenách chleba a pracovní době, o školách a jejich organisování a o tolika a tolika jiných věcech se rozhoduje v politice. Jak podivní lidé bychom museli být, kdybychom o to vše neměli zájem. Zájem o to, kdo tyto věci dělá, jak je dělá, podle jakých zásad je dělá. I snahu o účasti na jejich dělání bychom měli mít. Proto i záliba v diktátorech je zase jenom jeden druh sobeckého svalování zodpovědnosti, touha po shnilém klidu, v němž není nic křesťanského.

Nemohu kázat potřebu spravedlnosti, lásky a lidskosti a být při tom lhostejný k počínání politiků, kteří svou nespravedlností ničí tisíce životů a tisíce lidských existencí. Nemohu si pomoci, ale nikdo mě nepřesvědčí, že dnes, kdy se na Slovensku horečně čeká na výsledek Tisova procesu, koná nejužitečnější a nejapoštolštější práci např. ten, kdo má přednášku o barokních stavitelských památkách 17. století, nebo o tom, zda vlitá modlitba je normálně dosažitelná všemi křesťany či jen zvlášť vyvolenými. I to jsou krásná themata pro přednášky, ale na prvním místě za daných okolností nejsou. A proto prokáži svým bratřím nejlepší službu ne tím, že budu mlčet o tom, co by mohlo narazit, nýbrž tím, že budu vytrvale a trpělivě ukazovat, jak všechny denní události visí na věčnu.

(Adolf Kajpr SJ /1902-1959/; úryvek z článku Je lépe býti nepolitickým?, otištěno v „Katolíku“, 20. dubna 1947; citováno podle knihy Přítomnost je vlastním Božím časem. Refugium 2021)

„Ve Starém zákoně bylo mnoho srdcí planoucích touhou po příchodu Mesiáše. Spoj se s nimi, abys prosila o příchod Božího království.“

(Gabriela Bossisová /1874–1950/, deníkový zápis, 20. srpna 1937)

Pozvedněte oči k nebesům a Pán Bůh, který Vás miluje a bude blízký Vašemu srdci, ať jste kdekoli, Vám sešle svůj božský pokoj doprostřed trní. Na této zemi je vše potemnělé. Ale v tajemství Vtělení je pro srdce každého z nás tolik světla, tolik něhy!

(kard. Charles Journet /1891–1975/, korespondence)

Milí rodiče!

I když se neví, zda a jak se v těchto dnech doručují dopisy, rád bych vám přece napsal dnes odpoledne na 1. adventní neděli. Altdorferův vánoční obraz (1), na němž je vidět Svatou rodinu s jesličkami uprostřed trosek pobořeného domu, mi připadá zvlášť aktuální – jak jen mohl dojít před čtyřmi sty lety v rozporu se vší tradicí k takové představě. Snad chtěl říci, že i tak můžeme a máme slavit Vánoce; v každém případě to říká nám. Rád si představuji, jak teď sedíte s dětmi a slavíte s nimi advent jako před lety s námi. Jenže teď se všechno dělá intenzivněji, protože není jasné, jak dlouho to ještě potrvá.

(1) Albrecht Altdorfer /1480–1538/, německý renesanční malíř, grafik a stavitel, žák Dürerův; obraz Narození Páně pochází z roku 1513.

(Dietrich Bonhoeffer /1906–1945/, dopis z nacistického vězení, 28. listopadu 1943; citováno podle knihy Dietrich Bonhoeffer, Odpor a odevzdání, Dopisy z vězení, Kalich 2023)

Narozeni Pane Albrecht Altdorfer

Obrázek - zdroj

Věřím, že v očekávání Boží hodiny, hodiny klidu a světla, se nesmíš poddávat černým myšlenkám. (…) Myslím, že tuto důvěru v Boha, který Tě temnými a obtížnými cestami slavně přivádí ke svému božskému středu – Tebe, která jsi v jeho očích každým dnem krásnější a úspěšnější –, nalezneš ve stále větším sepětí s naším Pánem, kterého můžeš s vírou a vytrvalostí hledat v Eucharistii, tušit a milovat v jeho Vůli, tak jak se Ti jeví, pokorně prosit, aby položil svou ruku na Tvé oči a jeho paže Tě přitáhla k sobě.

(Pierre Teilhard de Chardin SJ /1881–1955/, dopis z fronty, sestřenici, 20. září 1915; citováno podle knihy Pierre Teilhard de Chardin, Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919, Malvern 2021)

Připomínáme

09 pro 2023;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
11 pro 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2023;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
16 pro 2023;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
01 led 2024;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy

Kalendář

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení