KARMEL

Přednášky:

2015

  • P. Vojtěch Kodet, O.Carm: "Ars Celebrandi" - přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16.7.2015.
  • P. Jeroným J. Ertelt, O.Carm.: Eucharistický život - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13.6.2015
  • P. Norbert J. Žuška, O.Carm.: Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13.6.2015

2014

  • Patrik Daniška: "Co je to manželství" - přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16.7.2014 - více o přednášejícím také ZDE -->
  • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Krize otcovství" - přednáška pro muže na Pouti mužů v Kostelním Vydří 6.7.2014
  • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Jak prožívat exericie" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28.6.2014
  • P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.: "Ve znamení škapulíře" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28.6.2014

2013

Kázání:

2015

2014

2013

  • Velká pouť - P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm. - 19.7.2013
  • Velká pouť - P. Norbert J. Žuška, O.Carm. -- 19.7.2013

Připomínáme

10 čec 2017 00:00
bl. Jana Scopelli, panna
14 čec 2017 00:00
sv. Terezie od Ježíše (z Los Andes), panna
17 čec 2017 00:00
Panna Maria Karmelská
18 čec 2017 00:00-23:59
bl. Terezie od sv. Augustina a spolusestry, panny
21 čec 2017 00:00-23:59
sv. Eliáš, prorok

Přihlášení