KARMEL

Přednášky:

2022

2020

2018

2017

 • P. Václav Brož, O.Carm: "Fatima stále aktuální"  - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 24.6.2017
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Neposkvrněné Srdce zvítězí" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 24.6.2017

2015

 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm: "Ars Celebrandi" - přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16.7.2015.
 • P. Jeroným J. Ertelt, O.Carm.: Eucharistický život - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13.6.2015
 • P. Norbert J. Žuška, O.Carm.: Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13.6.2015

2014

 • Patrik Daniška: "Co je to manželství" - přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16.7.2014 - více o přednášejícím také ZDE -->
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Krize otcovství" - přednáška pro muže na Pouti mužů v Kostelním Vydří 6.7.2014
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Jak prožívat exericie" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28.6.2014
 • P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.: "Ve znamení škapulíře" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28.6.2014

2013

Kázání:

2015

2014

2013

 • Velká pouť - P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm. - 19.7.2013
 • Velká pouť - P. Norbert J. Žuška, O.Carm. -- 19.7.2013

Přihlášení