KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein), mučednice

Stáhnout jako soubor iCal
 

9. srpna - svátek

Texty propria

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Est 4,17k.l-m.r.t
Žalm: 124(123) 2-3.4-5.7b-8     Odp.: 7a
Nebo:
První čtení: Oz 2,16b.17b.21-22
Žalm: 45(44) 11-12.14-15.16-17     Odp.: srov. 11a
Evangelium: Jan 4,19-24
Nebo:
Evangelium: Mt 25,1-13

Související články

Životopis sv. Terezie Benedikty od Kříže
Buď pozdraven, Kříži, jediná naděje!

Připomínáme

Žádné události

Přihlášení