KARMEL

P. Salvador Ros García, OCD

2. Zápletka: ústřední desetiletí (1572–1582)

Počátkem června 1572 se matka Terezie a bratr Jan od Kříže znovu setkali, tentokrát v Ávile v klášteře Vtělení a při společném poslání, které jim bylo svěřeno apoštolským vizitátorem, otcem Pedrem Fernándezem: vštípit re­formní model mezi obutými, ona jako převorka a on jako kaplan a zpovědník kláštera. V září, čtyři měsíce po jeho příjezdu, svatá Terezie  zaznamenávala již první dobré výsledky bratra Jana: „Velký užitek zde působí tento bosý karmelitán, který zde zpovídá; je to fra Jan od Kříže.“1 A o něco málo později to opakuje znovu: „zde již delší dobu zpovídá jeden z nich, velmi svatý; způsobil tu velký pokrok.“2

Číst dál...

Zpracovali Kateřina Lainová a P. Gorazd

Karmelitán P. Elias Steffen, který letos vedl exercicie pro bratry v Kostelním Vydří, jim mimo jiné poskytl k rozjímání i následující krátkou báseň. S po­známkou: zdroj neznámý. Přeložili jsme ji teď do češtiny a připojíme několik vět na úvod.

Není těžké si všimnout, že je inspirována Hospodinovým slovem k Mojžíšovi u hořícího keře: „Jsem, který jsem“ (Ex 3,14). Bývá vykládáno různě: buď tak, že Hospodin nechce své jméno zjevit, aby nebylo lidmi zneužíváno. Nebo ještě častější je dvojí tradiční výklad:

Toto jméno vyjadřuje jak skutečnost Božího bytí (na rozdíl od neexistujících božstev pohanů), tak i ujištění o Boží přítomnosti a pomoci: „Jsem (a budu) zde pro vás, jsem s vámi.“1

Autor této modlitby chápal tajemné Hospodinovo jméno právě ve smyslu „ujištění o Boží přítomnosti a moci“, proto k biblickému textu „já jsem“ dopl­nil ono vysvětlující „zde“. Protože důležitou součástí karmelitánské tradice modlitby je také snaha žít v Boží přítomnosti, nabízíme tuto skrovnou mod­litbu také všem čtenářům našeho časopisu.

Číst dál...

P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Úvod

Při své letošní návštěvě u nás P. Felix Maria Schandel, karmelitán z Kolína nad Rýnem, podrobně vysvětloval text řehole, kterou prvním našim bratřím na Karmelu napsal sv. Albert Jeruzalémský. P. Felix se přitom držel výkladu, který vypracoval holandský karmelitán Kees Waajimen a který jsme poměr­ ně důkladně uveřejnili i na stránkách našeho časopisu v letech 2003-2007.

V jednom místě textu knihy jsem se tehdy dostal do těžkostí a nepodařilo se mi dostatečně mu porozumět. Protože už jsem tomu tenkrát nemohl věnovat více pozornosti, tak aniž bych se otevřeně přiznal, udělal jsem, co jsme v ta­kové situaci zkoušeli už ve škole: něco maličko jsem si přimyslel. Tehdy mi to prošlo, ale letos při přednáškách P. Felixe „to prasklo.“ Bohu díky. Připo­meňme si nejdřív odstavce řehole, kterých se to týkalo. Popisují duchovní zbroj karmelitána.

Číst dál...

Připomínáme

Žádné události

Kalendář

duben 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Přihlášení