KARMEL

P. Gorazd Cetkovský,O.Carm.

Opakovaně mne – někdy víc, někdy méně – zaměstnává myšlenka na to, jak dobře prožívat mši svatou. „Rok eucharistie“, vyhlášený našimi biskupy, to ještě umocnil. A tak – mimo jiné – když se mi příležitostně dostanou do rukou staré modlitební knížky nebo i starý katechismus, zkouším si nalistovat, co se tam k tomu píše. O několik objevů, které jsem takto v poslední době našel, se s vámi chci podělit..

Číst dál...

Martina Vintrová

V posledních číslech časopisu Karmel se objevilo několik článků o laicích, apoštolátu laiků (to bylo ostatně i téma Mezinárodního kongresu karmelitánských laiků v roce 2011). Toto téma a eklesiologie Druhého vatikánského koncilu jsou pro mě již dlouho podnětem k přemýšlení a modlitbě. Zdá se mi, že velký potenciál, skrytý v křesťanech, ještě čeká na své plné uplatnění. Anebo tam, kde se projevuje, není doceněn. Možná proto, že v poslání laiků většinou nejde o efekt, ale o skutečnou tvrdou práci, kterou společnost povětšině neoceňuje, nebo rozhodně ne na první pohled.

Číst dál...

papez a generalNejdůstojnějšímu otci Fernandovi Millánu Romeralovi, generálnímu převorovi Řádu bratří Panny Marie Karmelské.

Obracím se k vám, drazí bratři Řádu Panny Marie Karmelské, kteří v tomto měsíci září slavíte generální kapitulu. Rád bych vám v tomto čase milosti a obnovy, ve kterém jste voláni, abyste rozlišovali poslání slavného karmelitánského řádu, nabídl slova povzbuzení a naděje. Starobylé charisma Karmelu bylo po osm století darem pro celou církev a i dnes svým osobitým vkladem nadále přispívá k budování Kristova těla a ukazuje Kristovu zářící a svatou tvář. Kontemplativní počátky vašeho společenství prýští ze země, v níž se věčná Boží láska zjevila v Ježíši Kristu, ve Slově, které se stalo tělem. Když uvažujete o svém poslání karmelitánů dnešní doby, doporučuji vám, abyste se zamysleli nad třemi prvky, které vás mohou vést k plnému uskutečňování vašeho povolání, jímž je výstup na horu dokonalosti. Jsou jimi poslušnost vůči Kristu, modlitba a poslání.

Číst dál...

Připomínáme

12 čvn 2023;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
12 čvn 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2023;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
14 čvn 2023;
00:00
sv. Elizeus, prorok
17 čvn 2023;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín

Přihlášení