KARMEL

Antifona Flos CarmeliMariánská antifona Flos Carmeli se pojí se svátkem Panny Marie Karmelské snad od samotného zavedení svátku v roce 1374.

Podle řádové tradice – jak ji vyjadřuje jedna středověká legenda – jde o modlitbu, kterou složil a s níž se k Panně Marii vroucně obracel generál karmelitánského řádu sv. Šimon Stock. Maria odpověděla tím, že se mu zjevila a darovala jemu a jeho řádu škapulíř – svůj šat a znamení své ochrany.

Celá první sloka je vlastně jedinou větou – prosbou: „karmelitánům buď milostivá“. Ovšem tato prosba je rozvinuta několikerým básnickým oslovením Panny Marie. A právě tyto verše dodávají textu zvláštní hloubku a krásu.
Nepřehlédněme také, že nejde o soukromou modlitbu jednotlivce, ale o prosbu za společenství.

(Latinský text:)

Flos Carmeli
vitis florigera
splendor caeli
Virgo puerpera
singularis.
Mater mitis
sed viri nescia
Carmelitis
esto propitia
stella maris.

Radix Jesse
germinans flosculum
nos adesse
tecum in saeculum
patiaris.
Inter spinas
quae crescis lilium
serva puras
mentes fragilium
tutelaris.

Armatura
fortis pugnantium
furunt bella
tende praesidium
scapularis.
Per incerta
prudens consilium
per adversa
juge solatium
largiaris.

Mater dulcis
Carmeli Domina
plebem tuam
reple laetitia
qua bearis.
Paradisi
clavis et janua
fac nos duci
quo Mater gloria
coronaris.

Amen.

  (Doslovný překlad:)

Květe Karmelu,
révo květonosná,
lesku nebes,
ustavičná Panno
jedinečná.
Matko vlídná,
neznajíc muže,
karmelitánům
buď milostivá,
hvězdo mořská.

Kořeni Jesse
vydávající květ,
dovol nám,
abychom byli
s tebou navěky.
Lilie, která rosteš
mezi trním,
uchovej čisté srdce
nám, kteří
jsme křehcí.

Silná zbrani
bojujících,
zuří boje,
poskytni nám
ochranu škapulíře.
V pochybnostech
dobrou radu,
v protivenstvích
útěchu.

 
Sladká Matko,
Paní Karmelu,
naplň svůj lid
radostí,
kterou Ty prožíváš.
Klíči a bráno,
do ráje veď nás!
Až tam,
kde, Matko, jsi
korunována.

Amen.

  (Básnický překlad:)

Karmelská jsi
růže, réva sladká,
plná krásy,
Panna a přec Matka,
naše Paní.
Matko milá,
čistý květe Boží,
tys vždy byla
spásnou hvězdou v moři,
zůstaň s námi.

Růže z Jesse,
z které kvítek raší,
modlíme se,
buď vždy matkou naší,
jež nás chrání.
Liliová
kráso mezi trny,
stvoř v nás nová
srdce bez poskvrny,
chraň je v dlani.

Mocná zbrani,
když nastanou boje,
kéž nás chrání
škapulíře tvoje
bez ustání.
Východisko
z nejistot nám dáváš,
klidné místo
pro nás vyhledáváš,
léčíš rány.

Jsi nám matka,
Karmelská jsi Paní
o svá sladká
rajská radování,
děl se s námi.
Zemskou poutí
veď nás, cesto pravá
v ráj, kde jsou ti
koruna a sláva
Bohem dány.

Amen.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení