KARMEL

vyder klast 300px

 

Pro lepší péči o poutníky a hosty založili bratři karmelitáni společnost Vyderský klášter, s. r. o., která zajišťuje ubytování a stravování v prostorách kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří.

 

 

 

Ubytování

Podrobné informace k ubytování Vám sdělí P. Marian Masařík, O.Carm.,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 733 742 788.

 

Catering – www.catering-vydri.cz 

Společnost Vyderský klášter, s. r. o. zajišťuje také catering na rodinné oslavy a firemní akce. Dle přání a chuti připravíme teplý i studený raut.

Podrobné informace ke cateringu Vám sdělí šéfkuchař Karel Kružík: tel. 731 638 541.

 

Vánoční cukroví

Z provozních důvodů nebudeme v letošním roce 2021 přijímat objednávky na vánoční cukroví. Děkujeme za pochopení.

 

 

Vyderský klášter, s. r. o.

Kostelní Vydří 58
380 01  Dačice
IČO 46581766
DIČ CZ46581766
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 733 742 788
BÚ: 170634399/0800

 

 

LEDEN

3. ledna sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz 
8. ledna sv. Petr Tomáš, biskup 
9. ledna sv. Ondřej Corsini, biskup 
20. ledna bl. Angelo Paoli, kněz 
29. ledna bl. Archanděla Girlani, panna 
 

ÚNOR

1. února bl. Kandelaria od sv. Josefa, panna 
 

BŘEZEN

19. března sv. Josef, snoubenec Panny Marie, hlavní ochránce Řádu
20. března bl. František od Ježíše, Marie a Josefa, kněz 
 

DUBEN

17. dubna bl. Baptista Spagnoli, kněz 
 

KVĚTEN

5. května sv. Angelus ze Sicílie, mučedník 
7. května bl. Alois Rabata, kněz 
9. května sv. Jiří Preca, kněz 
17. května sv. Šimon Stock, řeholník 
22. května sv. Jáchyma de Vedruna de Mas, řeholnice 
25. května sv. Marie Magdaléna de’ Pazzi, panna 
 

ČERVEN

12. června bl. Hilarius Januszewski, mučedník 
14. června sv. Elizeus, prorok 
 

ČERVENEC

9. července bl. Jana Scopelli, panna 
13. července sv. Terezie od Ježíše (z Los Andes), panna 
16. července Panna Maria Karmelská 
17. července bl. Terezie od sv. Augustina a spolusestry, panny 
20. července sv. Eliáš, prorok 
24. července bl. Jan Soreth, kněz 
26. července sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu 
28. července sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník 
 

SRPEN

7. srpna sv. Albert z Trapani, kněz 
9. srpna sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein), mučednice 
12. srpna bl. Izidor Bakanja, mučedník 
17. srpna bl. Angelus Augustinus Mazzinghi, kněz 
25. srpna sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše, panna 
26. srpna bl. Jakub Retouret, kněz a mučedník 
 

ZÁŘÍ

1. září sv. Terezie Markéta od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Anna Marie Redi), panna
17. září sv. Albert Jeruzalémský, biskup a zákonodárce 
 

ŘÍJEN

1. října sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, panna a učitelka církve
15. října sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve 
 

LISTOPAD

5. listopadu bl. Františka d’Amboise, řeholnice 
6. listopadu sv. Nonius (Nuno) Álvares Pereira, řeholník 
7. listopadu bl. Marie Terezie Scrilli, panna 
8. listopadu sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice, panna 
14. listopadu Všech svatých našeho řádu 
15. listopadu Vzpomínka na všechny zemřelé našeho řádu 
19. listopadu sv. Rafael od sv. Josefa (Kalinowski), kněz 
29. listopadu bl. Dionýsius od Narození a Redemptus od Kříže, mučedníci
 

PROSINEC

5. prosince bl. Bartoloměj Fanti, kněz 
14. prosince sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve 

25 let v Kostelním VydříVe středu 15. 7. 2015 uplynulo 25 let od chvíle, kdy se karmelitáni vrátili do kláštera v Kostelním Vydří a začali na tomto poutním místě a v jeho okolí znovu působit.

U příležitosti tohoto výročí slavil P. Vojtěch Kodet s ostatními bratřími děkovnou mši svatou, po níž následovala v sále domu sv. Josefa krátká beseda s promítáním fotografií dokumentujících, jak se poutní místo za uplynulé čtvrtstoletí proměnilo.

P. Vojtěch opakovaně vyjádřil poděkování všem přátelům a dobrodincům. Bez jejich pomoci by se dílo, které tu bylo vykonáno, vůbec nemohlo uskutečnit. Na besedu navázaly osobní přátelské rozhovory a neformální setkání mezi hosty.

FOTOGALERIE

v sobotu 30. 5. 2015

(V Rokoli je dopoledne jiný program, který skončí kolem poledne. Navíc je do Rokole špatné spojení veřejnou dopravou, proto se setkáme v Novém Městě a odtud se auty, která budeme mít k dispozici, přepravíme všichni do Rokole a odpoledne zpět.)

Program pouti:

V Novém Městě:

(Kolem 9,30 h. přijíždí autobus a vlaku od Hradce Králové. Parkování aut je věřím možné někde v ulicích poblíž kostela, kde bude modlitba.)

   10:00      společná modlitba v kostele Narození Panny Marie;
jde o bývalý klášterní kostel Milosrdných bratří. Máme kolem sebe mnoho nemocných a trpících, mohli bychom se proto modlit právě za ně.
   

Potom se rozdělíme do aut a přesuneme se do Rokole

po příjezdu do Rokole (nebo kdo chce, ještě v Novém Městě) bude oběd z vlastních zásob
13:00   mše svatá
    slovo o poutním místě a o spiritualitě schönstattského hnutí
    Pobožnost křížové cesty

Zpět do Nového Města na nádraží odvezeme každého, jak si bude přát.

Kdo bude chtít, cestou zpět je možná prohlídka kostela ve Slavoňově. Dopoledne není pan farář Šotola doma, ale odpoledne je ochoten nám kostel otevřít.

A dvě prosby:

přizvěte prosím a vezměte s sebou i své příbuzné, blízké nebo přátele, ve vhodné chvíli se můžeme věnovat četbě oblíbených míst z Písma a četbě z knih, které máme rádi; Písmo svaté budeme mít, svou oblíbenou knížku vezměte prosím do baťůžku s sebou.

Maria, Uzdravení nemocných, oroduj za nás!

Matko a Ozdobo Karmelu, oroduj za nás!
Královno rodin, oroduj za nás!

Přednášky:

2023

2022

2020

2018

2017

 • P. Václav Brož, O.Carm: „Fatima stále aktuální“  – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 24. 6. 2017
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: „Neposkvrněné Srdce zvítězí“ – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 24. 6. 2017

2015

 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm: „Ars Celebrandi“ – přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16. 7. 2015
 • P. Jeroným J. Ertelt, O.Carm.: Eucharistický život – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13. 6. 2015
 • P. Norbert J. Žuška, O.Carm.: Terezie z Avily – učitelka vnitřní modlitby – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13. 6. 2015

2014

 • Patrik Daniška: „Co je to manželství“ – přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16. 7. 2014 – více o přednášejícím také ZDE -->
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: „Krize otcovství“ – přednáška pro muže na Pouti mužů v Kostelním Vydří 6. 7. 2014
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: „Jak prožívat exericie“ – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28. 6. 2014
 • P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.: „Ve znamení škapulíře“ – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28. 6. 2014

2013

Kázání:

2015

2014

2013

 • Velká pouť – P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm. – 19. 7. 2013
 • Velká pouť – P. Norbert J. Žuška, O.Carm. – 19. 7. 2013

Na začátku vzniku ženské větve Karmelu stála touha mnoha žen usilujících uskutečňovat ve svém životě ideál, ke kterému se cítily povolány. Tímto ideálem jim byla spiritualita bratří karmelitánů. Vnější forma, jakou byly tyto ženy k řádu přičleňovány, se ovšem velmi lišila. Situace se změnila až bulou „Cum Nulla“ vydanou papežem Mikulášem V. roku 1452. Tou byla ženská větev Karmelu jednak schválena a zároveň získala konkrétnější podobu, aby „blahoslavená Matka Boží mohla být uctívána řeholnicemi stejně jako řeholníky tohoto Řádu“.1 Od začátku tak ono řeholí předepsané „žití v následování Ježíše Krista“2 začalo krystalizovat i do specifické podoby života karmelitánských mnišek.

01-vTak jako první karmelitáni i sestry karmelitky hledají útočiště v ústraní „pouště“, aby zde mohly setrvávat v rozjímání Božího slova a ve snaze o trvalé obrácení. V životě mnišek nalézá tato poušť svou vnější podobu zvláštním způsobem vyjádřenou v klauzuře. Takzvaná papežská klauzura, kterou sestry bez vážných důvodů během života neopouštějí, vytváří a chrání prostor samoty. Mlčení a samota hrají v životě mnišek důležitou roli. Mlčení napomáhá lépe naslouchat tichému hlasu, kterým Hospodin promlouvá k srdci člověka, tak jako kdysi v jemném vánku promlouval k proroku Eliášovi na hoře Chorebu. Od tohoto velkého starozákonního proroka se karmelitky učí žít v Boží blízkosti a nalézat znamení Boží přítomnosti v dějinách. Zvlášť cenný vzor života vnitřního naslouchání nalézají sestry v Panně Marii. Od svého vzniku chová celý karmelitánský řád Matku Boží ve velké úctě. Je to patrno již ze samotného názvu řádu – bratři (a sestry) Blahoslavené Panny Marie z hory Karmel. S láskou a úctou se karmelitáni i karmelitky obracejí k Panně Marii mnoha krásnými jmény, nejvíce však pro ně zůstává Matkou a Sestrou. Výrazem této náklonnosti je i škapulíř, který je součástí řádového oděvu.

04-v

Zvláštní důležitost v tomto životě pouště má cela, kde mniška přebývá neustále, není-li jinak oprávněně zaměstnána3. Zde se o samotě modlí, rozjímá, věnuje se četbě, učení či takové ruční práci, která nebrání mysli obracet se k Bohu. Samota, která je dalším důležitým rysem života mnišek, však není výrazem opuštěnosti, izolovanosti od druhých. Tato vnější samota totiž není prázdná, ale vytváří prostor, který má být naplněn Boží přítomností. Tak se cela stává hned po klášterním kostele či kapli druhým nejposvátnějším místem, kde se mniška setkává s Bohem. Je pro ni jakousi uzavřenou zahradou (srov. Pís 4,12), kde se milovaná setkává s Milovaným.

02-v

Sám o sobě by život v samotě a mlčení mohl představovat nebezpečí duchovního sobectví a ztráty kontaktu s realitou. Proto již sv. Albert Jeruzalémský, když psal pravidla pro život prvních karmelitánů, zdůraznil i význam společenství.4 To tvoří jakousi protiváhu dvěma předcházejícím charakteristikám života na Karmelu. Neprotiřečí jim, ale naopak umožňuje, aby se vztah k Bohu dále rozvíjel a získával nové rozměry skrze vztahy v komunitě. Sestry se pravidelně scházejí k liturgické modlitbě. Středem každého dne je společné slavení eucharistie, která je pramenem a zároveň vrcholem duchovního života.5 Kromě společné modlitby se mnišky scházejí i k jídlu v refektáři a dvakrát denně ke společné rekreaci, která je prostorem pro rozhovor, oddech a běžné sdílení s druhými. Při zvláštních příležitostech, jakými jsou například slavnosti či významná výročí sester, hrávají někdy v rámci rekreace také divadlo. Kromě slavnostních dnů se sestry během rekreace věnují i drobným ručním pracím, jako je výroba škapulířů, růženců nebo háčkování, pletení či drobné šití.

03-vDalším důležitým aspektem života karmelitánských mnišek je práce, která „nepředstavuje jen běžnou formu askeze – pro námahu, kterou přináší, – nýbrž vede také k rovnováze mysli a podílí se na formaci a rozvoji osobnosti“6. Práce je nezbytnou součástí chudoby a zároveň umožňuje mít tímto způsobem podíl na tvůrčí činnosti Stvořitele a napodobovat Krista, který přece také pracoval vlastníma rukama. Práci vykonávají mnišky o samotě; jen tam, kde je to vhodné, si vzájemně pomáhají. I v tom případě ale práce probíhá v mlčení a je posvěcována modlitbou.

Velmi specifickou dimenzí života a spirituality karmelitánských mnišek je jejich apoštolát. Rozměr bratrství a společenství totiž není omezen zdmi kláštera. Naopak, tento způsob života v ústraní, pro který jsou také sestry karmelitky poněkud nepřesně nazývány mniškami a který se na první pohled může jevit izolovaný od okolního světa, disponuje zvláštním způsobem k apoštolátu a misijnímu dílu. Modlitba překonává všechna omezení prostoru a času. Sestry vnímají, že život, který zasvětily Bohu, se stává zdrojem požehnání nejen pro ty lidi, které ve svých modlitbách Bohu konkrétně předkládají, ale i pro množství dalších tak, jak je to ve shodě s Boží Prozřetelností. Věří, že skutečně autentický kontemplativní život je nezbytně také životem apoštolátu. Proto tento apoštolský duch proniká celý jejich život tak, že modlitba i oběť jsou neseny misionářským zápalem církve. Podle příkladu svého otce, svatého proroka Eliáše, „horlí pro Hospodina, Boha zástupů“ (1 Kr 19,10).7 Každá komunita si je vědoma svého společenství s místní církví a cítí sounáležitost s farností i s diecézí, do které patří. V modlitbě mnišky pamatují na úmysly Svatého otce, místního biskupa, stejně tak i na potřeby společnosti, ve které žijí. Jako součást rodiny Karmelu zůstávají spojeny s dalšími kláštery, s karmelitkami z různých kongregací i s terciáři, a to především prostřednictvím korespondence. Spojení s tzv. prvním řádem, tedy s bratry karmelitány, je prohlubováno nejen vzájemnou modlitbou, ale i duchovní péčí a doprovázením ze strany bratří.

V dřívějších dobách u nás žádný klášter těchto sester zatím nebyl. (V Čechách a na Moravě žily v minulosti jen karmelitky bosé.) V době komunistické totality se některé zájemkyně o řád karmelitek tajně setkávaly s karmelitánem P. Metodějem Minaříkem, pod jeho duchovním vedením se zasvětily Bohu a žily v soukromí ideál rozjímavého Karmelu.
Po roce 1989 několik nových uchazeček navázalo kontakt se sestrami karmelitkami z kláštera v italské Vetralle. Pobývaly střídavě v Itálii, pak s několika italskými sestrami na Moravě, naposled ve Štípě u Zlína. Když se odchodem několika zájemkyň společenství ztenčilo, rozhodly se sestry v roce 1998 opět spojit s mateřským klášterem a odešly do Itálie.
V létě roku 2004 se dvě sestry českého původu spolu s dvěma sestrami – rodilými Italkami – znovu vrátily do České republiky, aby své charisma žily v prostředí církve v naší vlasti a aby byly dostupnější dalším zájemkyním o klauzurovaný Karmel. 16. června 2004 brněnský biskup Vojtěch Cikrle sestrám Řádu blahoslavené Panny Marie Karmelské oficiálně dovolil působit v brněnské diecézi a využít budovu fary v Řeznovicích nedaleko Ivančic. 11. října jim dal dovolení zřídit v tomto řeholním domě soukromou kapli sv. Terezie Bendedikty od Kříže. Jejich kapli a dům pak osobně požehnal 14. listopadu 2004. V roce 2007 se dokončila rekonstrukce fary ve Volfířově, farnosti, kterou spravují bratři karmelitáni z Kostelního Vydří a sestry se 1. července 2007 přestěhovaly do tohoto domu, který lépe vyhovoval jejich způsobu života.
Tato fundace byla 30. května 2010 uzavřena a sestry se opět vrátily do mateřského kláštera.
V současné době tedy v České republice žádná komunita mnišek není. Pro bližší informace o jejich životě a zahraničních klášterech je možno obrátit se na bratry karmelitány, příp. na klášter v italské Vetralle, kde je i jedna česká sestra.

Kontakt:

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení