KARMEL

P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm. na generální kapituleOd 2.–21. září 2013 probíhá v italském Sassone (Řím) generální kapitula Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské. Jejím tématem je: „Slovo naděje a spásy“ (Konstituce 24): žít charisma a poslání Karmelu dnes.

Generální kapitula je nejvyšší autoritou řeholní společnosti. Jejími hlavními úkoly je: chránit duchovní dědictví společnosti a obnovovat ho, volit nejvyššího představeného a další členy vedení řádu, projednávat závažné záležitosti a vydávat předpisy závazné pro všechny (např. také změny ve stanovách). Je tedy nejvyšším řídícím a zákonodárným orgánem řádu.

Před zahájením kapituly bylo publikováno Instrumentum laboris (1), ke kterému se mohli jednotlivé provincie, domy a členové řádu předem vyjádřit. Každý člen řádu, každá provincie a místní společenství mohli kromě toho svobodně podávat generální kapitule jiné návrhy k projednání.
Účastníci kapituly s hlasovacím a poradním právem jsou určeni v Konstitucích řádu.

P. Josef Jančář, O.Carm. na generální kapituleZa Českomoravskou delegaturu se generální kapituly účastní generální delegát P. Gorazd Cetkovský. Dalším členem delegatury na kapitule je současný generální prokurátor řádu P. Josef Jančář.

(1) Text obsahující otázky a témata k přemýšlení a rozjímání, sloužící k přípravě na generální kapitulu.

 

Oficiální stránky kapituly: Zde...

Program generální kapituly (PDF): Zde...

Generální kapitula ve fotografiích: http://www.facebook.com/ocarm.org
 

Modlitba za generální kapitulu

Milující Bože,
Ty jsi pramen veškerého dobra,
Ty jsi živý Bůh dějin,
vždy věrný svým maličkým.

Tys nás povolal,
abychom úsilím o nacházení Tebe
a o bratrský život mezi lidmi
žili společně v poslušnosti vůči Kristu.

Pokorně Tě prosíme:
dej nám moudrost a sílu,
abychom měli odvahu žít mezi maličkými
a mluvit v dnešním měnícím se světě o naději a spáse
– více svým životem než svými slovy.

Veď nás v průběhu generální kapituly.
Vylij na nás svého svatého Ducha,
abychom zůstali věrní svému poslání
a shromážďovali se s pokorou a upřímností,
když ve světle potřeb dnešní doby uvažujeme o svém charismatu.

Zachovej nám vždycky věrnost Tobě.
Pomáhej nám hledat Tvou vůli,
ať můžeme mnoha různými způsoby co nejlépe sloužit Tvému lidu.

Prosíme o to na přímluvu
naší patronky, svaté Panny Marie Karmelské,
jež je nám vždy nablízku.

Ve jménu Ježíše Krista, Tvého Syna,
jenž žije a kraluje s Tebou a s Duchem svatým. Amen.

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení