KARMEL

Průvod za zpěvu Flos Carmeli k závěrečné mši svatéV posledních dvou dnech se na generální kapitule její členové zabývali různými návrhy a doporučeními a hlasovali o nich. Tyto návrhy se týkaly např. změn v konstitucích, otázek formace, liturgie, vzájemné ekonomické podpory atd.

Byly schváleny dvě významné změny v konstitucích: místo rady provincií se tři roky po generální kapitule bude konat generální shromáždění. Místo setkání rad provincií se doporučuje organizovat místní setkání na různých úrovních.
Kapitula také rozhodla o vytvoření komise, která se bude zabývat revizí řádových konstitucí z r. 1995 ve světle nových dokumentů magisteria a pod úhlem měnící se reality, v níž žijeme.

Konala se diskuse o potřebě solidní přípravy formátorů i osob ve formaci. Byla zdůrazněna potřeba stálé formace bratří a důraz byl kladen rovněž na pastoraci povolání.
Mluvilo se i o nedávných opatřeních Svatého stolce s ohledem na ochranu nezletilých a o nutnosti potřebnými kroky zaručit tuto ochranu v každém našem díle.
Při diskuzích o kvalitě našich komunit byla mnohokrát zdůrazněna potřeba žít karmelitánské charisma opravdově a věrně.

Poslední den schválili všichni přítomní závěrečné poselství kapituly.

V závěrečné řeči poděkoval generální představený, o. Fernando Millán Romeral, všem, kdo se podíleli na přípravě kapituly i na jejím průběhu. Povzbudil kapitulní otce, aby se domů vraceli s nadějí. Opakoval jim tři slova, která jemu a vicegenerálovi o. Christianovi Körnerovi řekl papež František při generální audienci: „Karmelitáni mají být lidmi modlitby, odříkání a těmi, kdo se varují světskosti.“

Mimo jiné o. Fernando také vyzval k intenzivnějšímu studiu oficiálních jazyků řádu a hovořil o nutnosti vytvářet dobré překlady pro ty, kdo oficiální jazyky neznají, aby mohli být všichni členové řádu seznamováni s tím, co se v řádu děje, a mohli mezi sebou lépe komunikovat.

Po promluvě o. Fernanda se členové kapituly shromáždili v bílých pláštích k závěrečnému ceremoniálu čtení a podpisu akt kapituly. Poté zazpívali Te Deum a odebrali se procesím do kaple za zpěvu Flos Carmeli, kde sloužili mši svatou ke cti Panny Marie Karmelské.

Oficiální stránky kapituly: Zde...

Program generální kapituly (PDF): Zde...

Generální kapitula ve fotografiích: http://www.facebook.com/ocarm.org

Připomínáme

03 pro 2022;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
05 pro 2022;
00:00
bl. Bartoloměj Fanti, kněz
05 pro 2022;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
05 pro 2022;
17:00 - 20:00
Setkání terciářů České Budějovice
10 pro 2022;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín

Kalendář

prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Přihlášení