KARMEL

V rámci Světového dne mládeže, který právě probíhá v Riu de Janeiru v Brazílii, se sešlo více než 700 mladých lidí z různých karmelitánských farností a škol amerického kontinentu. Setkání se koná ve škole Svaté rodiny karmelitánské kongregace Sester Boží Prozřetelnosti v městě Isabel.

Akce byla připravena během posledních měsíců týmem, kterému předsedal P. Raul Maravi, OCarm., generální radní pro Ameriku, ve spolupráci s P. Wilsonem Fernandesem a skupinou bratří a sester našeho řádu. Všechny přítomné přivítal P. Geraldo D´Abadia Pires Maciel, OCarm., provinciál Provincie sv. Eliáše v Riu.

Setkání začalo mší svatou, kterou celebroval generální převor řádu, P. Fernando Millán Romeral, OCarm. Ten vyzval účastníky, aby vstoupili společně hlouběji do přítomné chvíle a jako mladí přátelé Karmelu přijali závazek svědčit o Kristu druhým, jak to papež František žádá od všech mladých po celém světě.

Později přinesli zástupci amerického kontinentu ikonu Naší Paní, Matky Naděje, která na své pouti po různých zemích »předsedala« mnoha setkáním mladých, a nyní sem »doputovala« napříč téměř celým územím Brazílie. Tato krásná ikona je zde přítomná a doprovází tak mladé během celého setkání od 21. do 29. července.

Každé dopoledne mohou tito mladí lidé vyslechnout několik přednášek a rovněž se účastnit různých kulturních programů. Některé večery jsou volné, aby mohli být společně s ostatními na programech oslav Světového dne mládeže. Ten vyvrcholí slavením vigilie v sobotu 27. července a mší svatou se Svatým Otcem v neděli 28. července na místě nazvaném Campus Fidei, kde by se podle očekávání mělo sejít na 3 miliony lidí.

Setkání těchto našich mladých přátel Karmelu se koná v atmosféře radosti a v duchu společenství.

Zdroj: Citoc

Přihlášení