KARMEL

Milí čtenáři časopisu Karmel,
v letošním roce 2016 se spolu prolnuly dvě významné iniciativy, jedna celocírkevní a druhá v karmelitánském řádu a kolem něj, které obě mají za cíl stát se pro nás novým zdrojem Boží milosti: svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem (skončí o slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016), a jubilejní rok u příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de’ Pazzi (skončí 25. května 2017). Obojí milostivé léto se nabízí jako zdroj milosti pro nás, ale i pro zemřelé, protože k obojímu byla udělena výsada plnomocných odpustků, které může každý získat buď pro sebe nebo pro zemřelé, za které se modlí. Protože nemocní mohou odpustky jubilejního roku sv. Marie Magdaleny de’ Pazzi získávat „na dálku“, pokyny o těchto odpustcích uveřejňujeme v našem časopise. Obsah tohoto čísla i dalších letošních čísel je a bude proto nesen tématy, která s oběma jubilei souvisejí. Kéž takto časopis i nadále slouží Vašemu duchovním životu, jak je to jeho posláním. V tomto čísle najdete složenku, pomocí níž můžete na vydávání časopisu přispět. Děkujeme Vám za všechnu podporu duchovní i hmotnou!

Přeji a vyprošuji hojné Boží požehnání Vám i všem Vašim drahým!

P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Přihlášení