KARMEL

bl. Alois Rabata(karmelitán • blahoslavený • nezávazná památka 7. května)

Texty propria

Spolehlivé informace o životě Aloise Rabaty, který se narodil v městečku Erice blízko Trapani na Sicílii patrně v roce 1443, nám poskytují dokumenty procesů, které zkoumaly svatost Aloisova života. Některé jsou datovány rokem 1533 – tento proces proběhl v Randazzu v Catanii, další rokem 1573. Ale všechny v nich obsažené údaje se vztahují k Aloisovu zralému věku a k jeho smrti.

Nicméně, i když čerpáme z historicky méně spolehlivých zdrojů, zdá se věrohodné, že Alois přijal karmelitánský hábit v konventu Zvěstování Panny Marie v Trapani, kde rovněž absolvoval svá studia a přijal kněžské svěcení. Pak byl poslán jako představený do reformovaného konventu (1) v Randazzu, kde žil až do své smrti roku 1490; údajně zemřel 8. května.

Jeho tělo bylo uloženo v řádovém kostele v Randazzu a ihned se stalo předmětem úcty věřících. K hrobu přicházeli zvláště nemocní a posedlí a všichni zakoušeli Aloisovu mocnou přímluvu. Od roku 1617 jsou Aloisovy relikvie uchovávány také v Erice a od roku 1640 rovněž v Trapani.

bl. Alois RabataBlahoslavený Alois Rabata bývá vyobrazován s palmou v ruce a se šípem zabodnutým do čela. Podle tradice ho jistý Antonio Catalucci zranil šípem. Jednalo se o odvetu, neboť Alois vehementně odsoudil jednání útočníkova rodného bratra. Nicméně skutečný pachatel není s jistotou znám. Alois útočníkovi odpustil a nikdy nechtěl zveřejnit jeho jméno. Proto nebyl Alois Rabata zařazen mezi mučedníky, ale mezi vyznavače.

ostatky bl. Aloise RabatyProcesy směřující ke kanonizaci (1533 a 1573) dokumentují Aloisův život a jeho ctnosti: byl horlivým řeholníkem, který uměl sladit závazek dokonalého zachovávání řádových pravidel s povinnostmi vyplývajícími z kněžské služby spojené s požadavkem praktické charitativní lásky k bližním. Papež Řehoř XVI. potvrdil jeho kult 10. prosince 1841 a o rok později bylo schváleno oficium k jeho cti s příslušnými liturgickými modlitbami. Od poslední liturgické reformy se v karmelitánském řádu připomíná jeho nezávazná památka v den Aloisovy smrti, 8. května. V českém Karmelu ji kvůli památce Panny Marie, Prostřednice všech milostí, slavíme o den dříve, tedy 7. května.

(1) O reformu celého řádu usiloval blahoslavený Jan Soreth, v letech 1451–1471 generální převor. Na svých cestách napříč Evropou navštívil Itálii přinejmenším čtyřikrát. V roce 1457 předsedal kapitule konané sicilskou provincií v Licatě. V té době byly na Sicílii reformovány čtyři konventy: v Messině, Catanii, Palermu a Randazzu. A sicilský Karmel byl tehdy povzbuzen potvrzením kultu dvou spolubratří – sv. Angela (1456) a sv. Alberta (1457, resp. 1476).

(Podle Bl. Aloysius Rabata... zpracoval: Norbert Žuška, O.Carm., redakčně upraveno)

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Řím 8,31b–39
Žalm 31(30),3cd–4.6+8ab.16bc–17    Odp.: 6a
Evangelium: Mt 16,24–27

 

Připomínáme

12 čvn 2023;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
12 čvn 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2023;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
14 čvn 2023;
00:00
sv. Elizeus, prorok
17 čvn 2023;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín

Kalendář

červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Přihlášení