KARMEL

Nejlepší Učitelka lásky

Láska Pána Ježíše jako Boha byla nekonečná a láska Panny Marie byla dokonalá, ona je „Mater pulchrae dilectionis – Matka krásného milování“. Dívejme se stále na ně a oni nás budou připodobňovat sobě: „Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti řeknu, kdo jsi.“ Právě Karmel, řád Panny Marie, této nejlepší Učitelky lásky, by měl být nejlepší školou pravé, krásné, jemné, něžné lásky.

Svatý Pavel řekl o sobě: „Nežiji já, žije ve mně Kristus.“ Mohl též říci: „Nemiluji já, miluje ve mně Kristus.“ My také se snažme, abychom čím dál více nemilovali my, ale aby v nás miloval Kristus; a můžeme dodat: „aby v nás milovala Maria.“ Všechna láska pochází od Boha. Milujme podobně jako oni. Duch svatý jim dával milovat. Ať dává milovat i nám. „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5).

(1995)

Svatost, kterou si Bůh přeje v této době

Svatá Terezička jistě v tomto jejím roce zvláště splnila svůj slib a seslala množství mimořádných milostí z nebe na zem, růžových lístků a snad i celých růží, Pán Ježíš splnil její prosby. A největší milost bude asi ta, že Duch svatý dá (lidem) vniknout do její nauky, totiž do toho, co Bůh chtěl ukázat skrze ni, již k tomu vyvolil, svatost, kterou si v této době přeje. Konečně po 2000 letech mají pochopit, co řekl v evangeliu, že On je jejich Otec a oni mají prostě, v pokoře a úplné důvěře spoléhat na něho. V lásce, v pravdě a svobodně být s Ním spojeni. Tak je to jednoduché. Taková byla Panna Maria, ztělesněná pokora, na niž shlédl Bůh: „Shlédl na svou nepatrnou služebnici.“ Nemáme šplhat nahoru, ale sestupovat do své nicoty naprosté důvěry...

(1997 – rok sv. Terezie z Lisieux)

(z připravované knihy o P. Metoději Minaříkovi)

Připomínáme

01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
10 čvn 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení