KARMEL

bl. Titus Brandsma, O.Carm.Je mystický život pro všechny, nebo jen pro některé?

Byli jsme svědky mnoha sporů spojených s otázkou, jestli je k mystickému životu povolán každý a jestli tento představuje řádný (navazující) stupeň rozvoje asketického nebo ctnostného života.

Protože s ohledem na asketický život člověk hleděl až příliš výlučně na lidský aspekt a málo domýšlel, že i v něm Bůh působí svou milostí stejně jako v životě mystickém – ačkoli hlouběji ukrytý v tom, co je lidské – rozdíl mezi oběma se bohužel velmi vystupňoval.

V mystickém životě je Boží působení bohatší a již se tolik neskrývá, což z formálního hlediska způsobuje jiné prožitky, které však nemusí být až tak odlišné, jak se často představují.

Život ctnosti musí být zaměřen k nejvyššímu sjednocení s Bohem, ale ani splnění této podmínky neznamená, že Bůh udělí každému svou milost tak hojně, že by mystický život byl darován všem. (1)

(1) Životem ctnosti se rozumí především život ve víře, naději a lásce, které jsou tzv. vlitými ctnostmi – dary Ducha svatého, jež jsme přijali ve křtu – a které nám umožňují (z milosti) žít v důvěrném osobním vztahu s Bohem. Toto je nejhlubší podstatou křesťanské mystiky. Jestli se toto tajemství v našem pozemském životě dotkne i našeho psychosomatického prožívání, nebo bude prožíváno ‚jen‘ v rovině víry, zůstává druhořadé, protože na tom nezávisí ani naše svatost ani naše spása.
Jakkoli platí, že jsme zavázáni k úsilí o život ve ctnostech a rovněž „usilovat o dary vyšší“ (srov. 1 Kor 12,31), tedy o mystický život, zároveň je pravdou, že ve chvíli, kdy se pro nás jedno nebo druhé stane důležitějším než Bůh sám (a vztah k Němu), obojí se stává překážkou rozvoje našeho duchovního života.

(Pozn. překladatele)

Převzato z knihy: Engagierte Mystik
Autor: Titus Brandsma
Vydal: Bonifatius-Verlag Paderborn, 1991
Přeložil a upravil: Norbert Žuška, O.Carm.

Související články

Titus Brandsma: Co je mystika? (1)
Jaký obraz Boha fascinuje dnešního člověka?
Kontemplativní život je vznešený a přesto zcela prostý

V Karmelitánském nakladatelství: Titus Brandsma

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení