KARMEL

Někdy se před námi jakoby skrývá, jedině však víra...Vavřinec od Vzkříšení (1614–1691)

Má dobrá Matko! (1)

Kdybychom si dostatečně navykli na praktikování života v Boží přítomnosti, všechny tělesné nemoci bychom snášeli snáze.

Bůh často dopouští, abychom trochu trpěli, aby tříbil naši duši a přiměl nás touto cestou k tomu, abychom zůstávali s Ním. Nemohu pochopit, že duše, která je s Bohem spojena a nechce nic než Jeho, se může kvůli něčemu trápit nadmíru; a mám přece dost zkušeností, abych se v tom vyznal.

Odvahu! Bez přestání mu obětujte svá utrpení, proste Ho o sílu je unést, zvláště si navykněte často s Ním rozmlouvat, a nakolik je to možné, nikdy na Něj nezapomínejte. Uctívejte Ho a klanějte se Mu i při všech svých nemocech, čas od času se mu obětujte, a když jsou Vaše bolesti nejintenzivnější, proste Ho pokorně a s láskou jako dítě svého dobrého Otce o sjednocení s Jeho svatou vůli a o pomoc Jeho milosti. Budu Vám při tom pomáhat svými chabými a ubohými modlitbami.

Bůh má mnoho prostředků, jak nás k sobě přitáhnout. Někdy se před námi jakoby skrývá, jedině však víra, která nám v dané chvíli nebude chybět, bude naší oporou a základem naší naděje, jež musí být zcela zakotvena v Bohu.

Nevím, co se mnou Bůh zamýšlí. Jsem stále šťastnější. Všichni trpí a já, který bych měl konat přísné pokání, pociťuji stále tak velkou radost, že mám co dělat, abych ji ovládl.

Kdybych neznal svou slabost, požádal bych Boha o účast na Vašich bolestech. Ale má slabost je tak velká, že kdyby mne Bůh jen na okamžik ponechal sobě samému, stanu se nejubožejším ze všech tvorů. Zatím však nevím, jak by mne mohl nechat samotného, neboť ho mohu uchopit vírou a On se k nám nikdy neobrátí zády, když se sami jako první od Něho nevzdálíme. Chraňme se toho vzdálit se od Něj. Zůstávejme stále spojeni s Ním, žijme a zemřeme s Ním. Modlete se za mne a já se budu modlit za Vás.

Váš etc.
28. listopadu 1690

(1) Jedné řeholnici, která vyzkoušela už všechna zdravotní doporučení a všechny léky. Vavřinec jí doporučuje darovat se Bohu a velkodušně přijmout utrpení.

Převzato z knihy: Bruder Lorenz von der Auferstehung, Gesammelte Werke
Editor: sr. Ancilla Karl OCD a P. Antonio Sagardoy OCD
Nakladatelství: CERF Paříž, 1991
Přeložil: Norbert Žuška, OCarm.

Související články

Měj za ztracený každičký den, kdy jsi nemiloval Boha
Víro, tak málo známá a ještě méně žitá!
Voják, kuchař a švec bratr Vavřinec od Vzkříšení

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení