KARMEL

Zdrávas Maria, milostí plná...

 

(Filothea)

 

 

 

 

 

 

                                                                             ZDRÁVAS

Zdrávas Maria, milostí plná
kolíbko hrubá, senem vystlaná
peřino čistě vypraná
plodovou vodou umokřená

Co myslela sis maminko
když ti námahou propocené
dal Josef k prsu miminko

(křičelo do chladivé noci
za miliony polámaných
stonků květin nechtěných
stvolů rostlin zakázaných
jež umírají bez pomoci
chtivými nosy vyslíděny)?

Zdrávas Maria, milostí plná
ovečko bosá, ustrašená
pastýřem věrným vyvedená
s jehnětem po boku
před vlky prcháš
        na cizí pastvy egyptské

    (Zda tenkrát aspoň tušila jsi
    že přijdou ještě těžší časy?)

Zdrávas Maria, milostí plná
pramen v koutě pod rohoží skrytý
slzami k ránu napájíš:
        Kams šel můj synku, kdepak spíš?

                  (U nás byl, v Chrámě - div se svět
                  Co ten nám může vyprávět
                  takový cápek - dvanáct let...
               ...A táta prý je truhlářem!
          Hloupost, můj táta stvořil Zem
    O tom však rabbi neměl ani zdání)

Jen ty jsi občas vzpomínala
        to když se nikdo nedíval
jak znělo tiché zaklepání
když jednou anděl na skok zašel
        a o čempak ti povídal...?

Tvůj Josef se to dověděl

(toužil mít sedm sličných dcer
a zatím živí kluka cizího
-je to muž srdce ryzího!)

Zdrávas Maria, milostí plná
misalko zašlá, otlučená
chudá a často prázdná zpola
až po okraj jsi naplněná

Udřená ženo s mozoly
úsměšky stými potupená

         (Ješua lítá po poli
            v sobotu - Viděls?
            Zmatky dělá
    Posvátný zákon přestupuje
        nečistými se obklopuje
Ta děvka Máří, znáš ji přece,
        mu u večeře přisluhuje
           Sodoma Gomora
           A víš co ještě?
           Chromé léčí
Zástupy lidí se k nim sjíždí
     už nevejdou se do dvora
     Mirjam se na to jenom kouká
         Potvora!)

Zdrávas Maria, milostí plná
mašino na kraj odstavená
Na první kolej netlačíš se
v aortě pro Něj tvá krev tepá
Pokorně čekáš v rohu depa
         Vytrvale:
                               Tak to má být
                              já vím, Pane...

Zdrávas Maria, milostí plná
víno je hořké, jazyk těžký
Tam nahoru s Ním musíš pěšky
i když tě Jeho rány derou do krve

Dneska to bude poprvé...!

Tak jako mockrát zatneš zuby -
nesmíš Mu ani doušek podat

Za chvíli budeš k Hospodinu volat
pod rozdrásaným tělem syna

A bude dokonáno

(Co srdce v křeči bolu křičí?
Snad jako kdysi: Staň se vůle Tvá!)

Zdrávas Maria

Dále doporučujeme

Dokořán jsou vrata
Veď si mne
Pověz mi milý učedníku Jene

Připomínáme

17 čvc 2024;
00:00
bl. Terezie od sv. Augustina a spolusestry, panny
20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu

Přihlášení