KARMEL

Jiří Preca (1880–1962)

Modlitba k Duchu Svatému...

Bože Duchu svatý,
který z Otce i Syna vycházíš,
přijď a zůstávej v nás.
Ve všem Tě potřebujeme.
Bez Tebe nemůžeme konat nic dobrého.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás osvítil,
ať prohlédneme
prolhanost Zlého,
klamání světa
i svou vlastní faleš.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás upevnil ve svatosti,
povzbudil v trpělivosti
a posílil v odevzdávání všech našich tužeb.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás utěšil v každém našem soužení.
Vždyť jen skrze Tvou pomoc
můžeme žít svatě,
vyhýbat se hříchu
a nakonec
vstoupit smrtí
do života věčného,
kde budeme chválit
Tebe, Otce i Syna.

Převzato z: Prayers by St George Preca

 

Připomínáme

01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
10 čvn 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok

Přihlášení