KARMEL

Jiří Preca (1880-1962)

Modlitba k Duchu Svatému...

Bože Duchu svatý,
který z Otce i Syna vycházíš,
přijď a zůstávej v nás.
Ve všem Tě potřebujeme.
Bez Tebe nemůžeme konat nic dobrého.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás osvítil,
ať prohlédneme
prolhanost Zlého,
klamání světa
i svou vlastní faleš.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás upevnil ve svatosti,
povzbudil v trpělivosti
a posílil v odevzdávání všech našich tužeb.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás utěšil v každém našem soužení.
Vždyť jen skrze Tvou pomoc
můžeme žít svatě,
vyhýbat se hříchu
a nakonec
vstoupit smrtí
do života věčného,
kde budeme chválit
Tebe, Otce i Syna.

Převzato z: Prayers by St George Preca

 

Připomínáme

29 čen 2019 10:00-15:30
Celostátní setkání terciářů
29 čen 2019 10:00-17:00
Celostátní setkání terciářů
09 čec 2019 00:00
bl. Jana Scopelli, panna
13 čec 2019 00:00
sv. Terezie od Ježíše (z Los Andes), panna
16 čec 2019 00:00
Panna Maria Karmelská

Přihlášení